Tổng bí thư thuyết pháp về đạo Văn tại văn đàn bút nô - Dân Làm Báo

Tổng bí thư thuyết pháp về đạo Văn tại văn đàn bút nô

Bạn đọc Danlambao - Vào này 25/07/2018 tại buổi lễ kỷ niệm 70 năm thành lập của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam gọi tắt là văn đàn bút nô, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tên gọi thân thương mênh mông tình dân là Tổng Bí Lú (TBL) đã đăng đàn thuyết pháp "đạo Văn".

Những phát biểu sau đây được trích dẫn không sai một dấu phẩy từ báo lề đảng. Các DLV thoải mái đọc và các bạn đọc thoải mái... ói. 

TBL: "đấu tranh bảo vệ, nuôi dưỡng, khẳng định cái mới, cái tích cực, cái tốt đẹp và chống cái ác là chức năng tự thân của văn học, nghệ thuật." 

TBL: "không có bất cứ một áp lực nào từ trên hay từ bên ngoài vào." 

TBL: "đảng không áp đặt, ép buộc, gán cho văn học, nghệ thuật một nhiệm vụ "chính trị" khô khan, giản đơn, nhất thời nào, mà hiểu nó như một sứ mệnh, một sức mạnh vốn có của văn học, nghệ thuật chân chính, đặc biệt trong cuộc đấu tranh ngày hôm nay." 

TBL: "Người nghệ sĩ phải dám đi vào những mũi nhọn của cuộc sống". 

Nghe TBL thuyết pháp, cái tên "vòng tròn bất tử" mới bị bức tử bật dậy tuyên bố: chẳng cần đảng bức tử, nghe TBL thuyết pháp cũng đủ... tử. 

26.07.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo