Tuyên ngôn Nhân Quyền của đảng - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Tuyên ngôn Nhân Quyền của đảng

< A >
Square1 (Danlambao) - Xét rằng bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc là 1 tiêu chuẩn chung "của con người, cho con người vì con người" cho mọi quốc gia, mọi dân tộc trên thế giới. 

Xét vì mỗi quốc gia đều có lịch sử, văn hóa khác nhau, nên văn bản trên cần sửa đổi, bổ túc cho thích hợp với tổ chức xã hội mang đậm truyền thống cách mạng ở xứ ta,

Do vậy, Đảng Cộng Sản Việt Nam, công bố:

Điều 1: Mọi người sinh ra tự do và bình đẳng, khi đảng cho phép.
Điều 2: Ai cũng được hưởng những quyền ghi trong bản Tuyên Ngôn này.

Điều 3: Ai cũng có quyền được sống, được tự do, và an toàn thân thể khi đảng cho phép.

Điều 4: Không ai có thể bị bắt làm nô lệ hay nô dịch; trừ khi đảng muốn.

Điều 5: Không ai có thể bị tra tấn hay bị những hình phạt hoặc những đối xử tàn ác, vô nhân đạo, làm hạ thấp nhân phẩm, trừ khi đảng thấy cần thiết.

Điều 6: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ bình đẳng, trừ khi đảng không muốn thế.

Điều 9: Không ai có thể bị bắt giữ, giam cầm hay lưu đày một cách độc đoán, trừ khi đảng có lý do và thấy cần phải làm như vậy.

Điều 10: Ai cũng có quyền được một tòa án xét xử một cách công khai và công bằng, trừ khi đảng không muốn thế.

Điều 12: Không ai có thể bị xâm phạm một cách độc đoán vào đời tư, gia đình, nhà ở, thư tín, danh dự hay thanh danh, trừ khi Đảng thấy cần thiết.

Điều 13: Ai cũng có quyền tự do đi lại và cư trú. Ai cũng có quyền rời khỏi nước mình, và có quyền hồi hương, trừ khi đảng không cho.

Điều 17: Ai cũng có quyền sở hữu tài sản. Không ai có thể bị tước đoạt tài sản một cách độc đoán, trừ khi đảng cần hay muốn.

Điều 18: Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo, trừ khi đảng không cho.

Điều 19: Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm, khi đảng không biết, hay không quan tâm.

Điều 20: Ai cũng có quyền tự do hội họp và lập hội có tính cách hòa bình, khi đảng cho phép.

Điều 21: Ai cũng có quyền tham gia chính quyền, khi đảng đồng ý.

Điều 29: Trong khi hành xử những quyền tự do của mình, ai cũng phải chịu những giới hạn của luật do đảng đặt ra.

Điều 30: Không một điều khoản nào trong Tuyên Ngôn này được giải thích khác ý đảng,


Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam định hướng Thiên Đường
Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
Đảng Cộng Sản Việt Nam cầm quyền Quang Vinh Muôn Năm.
(ấn ký) 

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.