Thư của Fidel Castro gởi Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt - Dân Làm Báo

Thư của Fidel Castro gởi Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt


Lời người dịch: Vào tháng Mười Một năm 1940 Fidel Castro, lúc ấy 14 tuổi chứ không phải 12 tuổi như ông viết, đã viết thư cho Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt để xin tiền-10 đô la. Fidel thời ấy mỗi tháng chỉ có 80 xu. Tòa Đại sứ Mỹ ở Havana đã gởi thư hồi đáp cho Fidel Castro nhưng không gởi tiền. Bức thư của Fidel Castro có nhiều lỗi về văn phạm và từ. Vì thế trong bản dịch này chúng tôi cố gắng giữ lại phần nào văn phong và những lỗi ấy của ông. 

Santiago de Cuba

6 tháng Mười Một 1940

Ông Franklin Roosvelt, Tổng thống Hoa Kỳ.

Bạn Roosvelt tốt của tôi Tôi không biết tiếng Anh lắm, nhưng tôi biết đủ để viết thư cho ông. Tôi nghe radio, và tôi rất mừng, vì tôi nghe trong đài, rằng ông sẽ là Tổng thống cho thời kỳ mới. Tôi mười hai tuổi. Tôi còn nhỏ nhưng tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng tôi không nghĩ rằng tôi sẽ viết thư cho Tổng thống Hoa Kỳ. Nếu ông thích, hãy cho tôi một tờ mười đô la mỹ xanh, bỏ vào thư, vì chưa bao giờ, tôi nhìn thấy tờ mười đô la mỹ xanh cho nên tôi muốn có một tờ.

Địa chỉ của tôi là:

Sr Fidel Castro
Colegio de Dolores
Santiago de Cuba
Oriente Cuba

Tôi không biết tiếng Anh lắm nhưng tôi biết rất nhiều tiếng Tây Ban Nha và tôi cho là ông không biết tiếng Tây Ban Nha lắm nhưng ông biết tiếng Anh lắm vì ông là người Mỹ còn tôi không phải người Mỹ.

(Cảm ơn ông rất nhiều)

Tạm biệt. Bạn ông,

Fidel Castro

Nếu ông muốn sắt để làm tàu tôi sẽ chỉ cho ông mỏ sắt lớn nhất ở đất này. Chúng ở Mayari Oriente Cuba.

Nguồn: 

Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo