Trồng cây chửi bác - Dân Làm Báo

Trồng cây chửi bác

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Sang năm Gà rồi mà đảng ta vẫn tiếp tục làm trò Khỉ, mở đầu bằng màn trồng cây, nói là để nhớ bác”, nhưng nội dung là chửi cha “bác”.

Trước khi bàn về cốt cách khỉ ơi là khỉ “vốn sẵn tính”... đảng (thông minh vốn sẵn tính trời - Kiều) được thể hiện qua “sự cố” các cháu trồng cây chửi bác này, Bá tước Đờ Ba-le xin có đôi lời cùng quý vị Dờ Lờ Vờ (DLV), rằng thì là dân Ta hay dân Tây như bá tước đây cũng thế: ấy là ngày đầu xuân, bất kể xuân Âm hay xuân Dương gì, chẳng ai muốn nhắc đến ba chuyện trò khỉ, nhưng kẹt vì nỗi tội nghiệp bác Hồ quá.

Đã “có đôi lời”... cùng đám Dờ Lờ Vờ, Bá tước Đờ Ba-le lại càng không thể thiếu câu xin lỗi họ hàng nhà Khỉ đã bị hạ thấp phẩm giá xuống hàng động vật gọi là “người CS”, khi bảo những việc bọn này làm là “trò khỉ”, vi trong dòng nhà Khỉ không con nào có chỉ số “I Cu” (IQ) ngu như thế cả. Bá tước Đờ Ba-le xin Tổ Khỉ, Khỉ Tổ niệm tình tha thứ, hiểu cho rằng chẳng qua đó chỉ là một cách nói của tiếng nước vợ là Bá tước phu nhân dân Hải Phòng, để chỉ cái đám người không ra người, ngợm không ra ngợm, chứ sức mấy mà được ngang tầm cao với Khỉ.

“Bác” dạy các “cháu” trông cây là trồng cây con, cây nhỏ để nhắm vào “lợi ích mười năm” mà “bác” chôm của ông Quản Trọng bên Tàu, chứ “bác” đâu co’ dạy các cháu đào cây đã hàng mười năm tuổi, thân cao hơn cả lăng bác về trồng vì lơi ích trước mắt là lòe bịp thiên hạ, như Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc. Cây lớn được cờ đó (xem hình) phải là do ngươi ta trồng từ nhỏ và chăm nom bao nhiêu năm mới có được, nay bị “đồng chí” tỉnh ủy lênh cho người của Bộ Tài Môi (giỏi mép) đem xe đào bới, cẩu vê trồng, rồi mặc còm lê thắt cà vạt đứng tươi kiểu “giời đái” như thế, Hoàng Dân Mạc chỉ có làm cho Toàn Dân Mạt, nếu ai cũng noi gương tỉnh ủy làm trò khỉ.

Toàn Dân Mạt thì đã đành, nhưng chỉ tội nghiệp ông“Bác” cũng mạt luôn. Mới ngày đầu năm, “Bác” lằng trong năm là nằm trong lăng, chưa gì đã bị đám “cháu ngoan” mần trò khỉ. Trồng cây kiểu chửi cha bác như thế.

(Vì thế, về sau, Từ điển Tiếng Việt có câu định nghĩa: “Trồng cây nhớ bác là một “Tật ngữ” từng bị phổ thông trong thời Cộng Sản ở Việt Nam lộng hành; chính nó đã góp phần lớn làm tàn tật bao thế hệ, làm băng hoại cả truyền thống đạo đức văn hóa dân tộc, và làm tàn tạ luôn môi trường sống.)

07.02.2017Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo