Ta "bấm" luật đặc khu là "bấm" cho... Mỹ, cho Tây! - Dân Làm Báo

Ta "bấm" luật đặc khu là "bấm" cho... Mỹ, cho Tây!

CTV Danlambao - Trước tình hình dân ta đồng lòng phản đối "chủ trương lớn" của đảng thành lập 3 đặc khu và chỉ thị cho quốc hội của đảng bấm nút thông qua, Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đã đăng đàn phán với báo chí lề đảng rằng "Trong dự thảo Luật không có một chữ nào về Trung Quốc ở trong đó hết"

Vậy thì phải chăng là dân ta lo... ẩu và (theo lời của ông Bộ trưởng) "cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên, chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc." 

Nói cho cùng thì đây là một trong vài lần hiếm hoi quan chức cộng sản nói... thật. Bởi vì... đảng chúng có ngu thì cũng không ngu đến độ cho tên Tàu cộng vào trong văn bản cho thuê 99 năm để cho dân ta gia tăng độ chửi. 

Và dân ta cũng không... ngu để chỉ chửi đảng bán nước cho Tàu khi đảng chúng viết rõ vào luật đối tượng buôn bán là Tàu cộng. 

Do đó và đương nhiên, luật phải soạn thảo theo kiểu... điền vào chỗ trống. Phải cho có vẻ là "quy định bình đẳng trong một môi trường chung, với tất cả thành phần kinh tế và với tất cả các nước, môi trường hội nhập quốc tế ta đang mở nên bình đẳng hết, không hạn chế người này người khác" như ông Bộ trưởng đảng chúng tuyên bố. 

Phải bình đẳng trên giấy để "bấm" cho nó văn minh. Sau khi luật được "bấm" rồi thì đảng muốn "bấm" Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc cho ai thì đó là... chủ trương lớn của đảng ta, và cũng là chỉ thị của đảng bạn

Riêng về "tâm tư" giành cho Tàu cộng thì Nguyễn Chí Dũng "tâm tình" rằng: "Trung Quốc hay mình cũng phải học Trung Quốc. Chúng ta có chủ quyền có độc lập, có trí tuệ thì sao cái gì cũng sợ. Phải chú ý lắng nghe nhưng đừng có quá sợ. Nhiều nước không muốn mình phát triển, người ta không muốn mình đổi mới, cải cách hay phát triển". 

Nói về chuyện sợ (Tàu) thì không biết ai sợ hơn ai. Đảng hay dân? Muốn rõ thì cứ hỏi đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng là sẽ tỏ tường. 

Còn cái vụ "nhiều nước không muốn mình phát triển, người ta không muốn mình đổi mới, cải cách hay phát triển" thì đến bây giờ đảng chúng cứ đổ thừa cho các thế lực thù địch. Tuy nhiên, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng lẫn hàng năm... dân ta chỉ thấy có giặc Tàu lan tràn khắp nước, hoành hành biển Đông và Bộ "Ngại" giao đảng chúng vẫn cứ phải "cực lực phản đối". Sao kỳ vậy ta!? 

Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Để xem (và lúc đó sẽ quá muộn) sẽ lọt vào tay ai!? Còn bây giờ thì quốc hội đảng chúng "bấm" luật đặc khu là "bấm" cho Mỹ, cho Tây chứ có phải "bấm" cho Tàu đâu! 

07.06.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo