Chuyển đổi chế độ thì những người hưởng lương hưu hiện nay có còn được bảo đảm? - Dân Làm Báo

Chuyển đổi chế độ thì những người hưởng lương hưu hiện nay có còn được bảo đảm?

Kính gửi Quý Báo 

Tôi là cán bộ tham gia hai cuộc kháng chiến và cũng theo phong trào vào đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng càng ngày tôi càng thấy đảng không làm theo lý tưởng đã nêu ra: Xây dựng đất nước cho dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh. Lý tưởng gọi là cộng sản chỉ là ảo tưởng; Mác, Lê-nin, Stalin cho đến Mao đều có những quan điểm và việc làm sai trái, chống lại sự tiến bộ tự nhiên của loài người.

Theo gương của những nhà lãnh đạo tiến bộ của Liên Xô và các nước Đông Âu đã vất bỏ cái chủ nghĩa giáo điều phản động và đang xây dựng đất nước dân chủ văn minh, tôi rất ủng hộ những nhà dân chủ, rất muốn chuyển đổi hệ thống như ông Nguyễn Văn An đề xuất. Nhưng tôi và nhiều anh em cán bộ đảng viên có tâm lý lo sợ là khi chuyển đổi chế độ thì những người về hưu như chúng tôi không còn chế độ lương hưu, nên nhiều người còn e ngại ủng hộ chế độ dân chủ.

Xin quý báo cho biết tình hình các nước đã chuyển đổi chế độ và nhất là những nước như Libi, Ai Cập họ có xoá bỏ chế độ hưu trí đối với những người đã phục cho nhà nước trước đây hay không ?

Tôi và nhiều người rất mong đất nước xây dựng chế độ dân chủ cộng hoà như Hiến pháp sau ngày cướp được chính quyền năm 1945, chứ lãnh đạo đất nước theo kiểu hiện nay thì nhân dân đau khổ lắm. Tôi và nhiều anh em lo không khỏi có những cuộc khởi nghĩa huynh đệ tương tàn. Lúc đó thì dân sẽ càng đau khổ._________________________________________________

Đọc thêm: 

Vẫn có lương hưu


Trần Sơn (danlambao) Nhớ lại cái hồi 89-90 báo chí trong nước rùm beng về cái chuyện ở bên Liên-Xô, chính phủ mới của Elsin cắt hết lương của những người về hưu. Tất nhiên đây chỉ là cái trò "rung chà cá nhảy" của bộ máy tuyên truyền cộng sản - vốn dĩ vẫn vậy. Bây giờ không thấy họ nói nữa. Ấy vậy mà ở nước mình, đến giờ, khối người tưởng thật.Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo