Đừng hô hai khẩu hiệu này nữa - Dân Làm Báo

Đừng hô hai khẩu hiệu này nữa

Nguyễn Văn Khải - Ông già Ôzôn (Danlambao) - Sáng nay trong chuyên mục Báo chí toàn cảnh của VTV1, có một tờ báo kêu gọi “Toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị” tham gia góp ý kiến để sửa đổi hiến pháp năm 1992 của Việt Nam.

Từ những năm 60 của thế kỉ trước, ở miền Bắc ta thường thấy rất nhiều khẩu hiệu ghi: “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân,…” cho tới bây giờ vẫn có thể thường thấy chúng trên các đường phố, đường làng, ngõ xóm.

Trước hết từ câu khẩu hiệu thứ hai, thấy rằng: những người là Đảng viên Đảng lao động Việt Nam trước đây và bây giờ là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam thì chỉ có là quan - tức không phải là dân, hoặc Đảng viên là những người không phục vụ trong quân đội. Hai điều này không đúng với thực tế. Vì trong khẩu hiệu thứ này ghi có ba nhóm người: Đảng viên, Quân nhân, và dân thường.

Còn ở khẩu hiệu thứ nhất thì những người tham gia vào các tổ chức chính trị ở Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Đảng Lao động Việt Nam hoặc sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là Đảng viên và không phải là dân thường. Vậy họ là ai? Chắc chắn rằng họ là các ông quan, sĩ quan hoặc binh lính không là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hai câu khẩu hiệu trên thật tối nghĩa cần phải bỏ đi. Chẳng hạn đối với việc đóng góp ý kiến để thay đổi hiến pháp năm 1992 của Việt Nam chỉ cần hô hào “Toàn dân…” hoặc “Tất cả các công dân Việt Nam…”.

Hơn năm mươi năm trước đây tôi được giao nhiệm vụ dán khẩu hiệu “Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam muôn năm” “Chính phủ Cách mạng lâm thời Miền Nam Việt Nam muôn năm”. Tôi đã nói với các bạn cùng làm khẩu hiệu này: “Nên bỏ chữ muôn năm vì nếu như thế thì Việt Nam có chiến tranh muôn năm à?”.

Không ai phản đối lời tôi nhưng không ai dám thay chữ trong hai khẩu hiệu trên, vì đó là của trên chỉ thị. Còn tôi thế cô phải thua số đông dù số đông làm sai.

Nguyễn Văn Khải - Ông già Ôzôn
danlambaovn.blogspot.com


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo