Tiếp nối bài Việt Nam sau nụ cười của Tập Cận Bình - Dân Làm Báo

Tiếp nối bài Việt Nam sau nụ cười của Tập Cận Bình

Tôi Yêu Việt Nam (Danlambao) - Tác giả Phạm Trần trình bày tình hình chính trị rất sâu sắc và chính xác trong bài Việt Nam sau nụ cười của Tập Cận Bình , cho ta thấy một viễn ảnh rất đen tối của Việt Nam: Trung Quốc với sức mạnh quân sự và kinh tế lớn mạnh đang củng cố lại mặt trận ngoại giao để cô lập thêm Việt Nam.

Đứng trước quyền lợi kinh tế trước mặt, một thị trường to lớn của Trung Quốc, so với một thị trường nhỏ bé của Việt Nam, Liên Xô sẽ chọn ai? Tiếp tục mạnh mẽ ủng hộ Việt Nam hay lờ đi để Trung Quốc từ từ thôn tính Việt Nam? 

Trung Quốc đang từ từ an bày và đặt thế giới trong trình trạng đã rồi. Ai là người sẽ đứng ra can thiệp cho Việt Nam và họ sẽ được gì? 

Trung Quốc đã xâm chiếm biển đảo của ta, thiết lập thành phố Tam Sa và cơ sở hạ tầng kiên cố ở đó. Việt Nam đã phản ứng thế nào? Thế giới đã làm gì để giúp Việt Nam? Việt Nam đã phản ứng yếu ớt bằng lời lẽ ngoại giao rỗng tuếch và thế giới cũng chẳng nói gì nhiều. 

Nhà nước và ĐCSVN đã không còn ý chí chiến đấu để bảo vệ Tổ Quốc, do đó đã mất tư cách lãnh đạo. Họ đã công khai tuyên bố Quân Đội Nhân Dân là quân đội của ĐCSVN và giành quyền lãnh đạo quân đội này nhưng họ quên rằng dòng máu Việt, khi Tổ Quốc lâm nguy, sẽ đánh thức lòng yêu nước của Quân đội, trong giờ phút trọng đại sẽ đứng về phía Nhân dân, như viên sĩ quan xe tăng đã đã đứng về phía Yelsin làm cho toàn bộ Liên Bang Xô Viết sụp đổ. 

Vận mệnh Việt Nam đang nằm trong tay người Việt Nam yêu nước trong và ngoài nước. Chúng ta phải nắm lấy vận mệnh này, dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn trước mắt. Các vị anh hùng của dân tộc ta đã xuất hiện, những người đấu tránh bất khuất trước bạo quyền cộng sản. Sẽ còn rất nhiều người nữa xuất hiện. Chúng ta đã chứng kiến tấm gương anh dũng của nhiều vị anh hùng cứu nước trong các cuộc chiến tranh trong lịch sử. Dân tộc ta đã sản sinh nhiều vị anh hùng như thế. Và họ đã xuất hiện để lãnh đạo dân tộc ta đưa Việt Nam đến bờ tự do dân chủ thật sự. Và chỉ có một Việt Nam dân chủ không cộng sản mới đủ sức, đủ uy tín, huy động lực lượng và tài trí của toàn dân để gìn giữ và phát triễn đất nước. Hãy hi vọng ngày này không còn xa. 
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo