Trái tim Tự Do và Người làm thơ giận dữ - Dân Làm Báo

Trái tim Tự Do và Người làm thơ giận dữ

Square1 (Danlambao) - Xin gởi đến những Công Dân Tự Do bài hát nhỏ. Xin ca sĩ Nguyệt Ánh hát lên, xin các Công Dân Tự Do hát lớn lên, cho square1 nghe với, vì square1 không biết hát.square1 xin gởi đến Ca sỹ Nguyệt Ánh, 
gởi đến những người làm thơ giận dữ, 
gởi đến những người chưa làm thơ giận dữ, 
và những người chưa giận dữ bao giờ. 

Người làm thơ giận dữ 

bọn chúng ta, bọn lỡ mang nghiệp dữ 
bọn đã đi, chưa được đến bao giờ 
đường ta đi - dài - trăn trở vết thương 
của người Việt từ thời đi dựng nước 
mặt chúng ta hằn vết gươm chém ngang lưng đất nước 
chúng ta đi, oằn lưng cõng vài triệu oan hồn 
chúng ta đi, oằn vai cõng món nợ vô thường 
bác đảng đã dầy công xây thành chủ nghĩa 
bọn ta đi, thắp tim thành nguyện ước 
sẽ dựng xây cho mình một đất nước thanh bình 
sẽ có khi trồng được vài cây khế ngọt trước cửa ngõ nhà mình 
mà không có thằng nào con nào nhân danh bất cứ giáo điều nào 
dám trâng tráo xông vào 
cưỡng chế. 

Vậy mà giờ chuyện còn tệ hơn như thế. 
Phụ nữ chúng ta trước giờ ngàn đời hiền lành tử tế 
nay tụt quần đứng lễ những đỉnh cao 
Xin nói cho nghe còn điều gì đau lòng hơn thế? 
Xin nói cho nghe còn xã hội nào tệ hơn như thế? 

Bọn chúng ta đã nghiến răng vài thế hệ 
đến bao giờ cơn giận sẽ bùng ra 
đến bao giờ lửa đốt trái tim ta 
sẽ là lửa đốt tiêu loài quỷ đỏ 
để những người làm thơ xứ ta, chỉ hát và ca 
mà không chỉ hát những bài ca 
giận dữ? 
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo