Nếu... nhưng... - Dân Làm Báo

Nếu... nhưng...

Nếu Đoàn Văn Vươn bị kết tội, 
Cái ác đã thắng (dù chỉ là tạm thời). 
Nếu Đoàn Văn Vươn bị kết tội 
Thì chẳng còn ai trên đời này 
Tin ở cái gọi là tòa án nhân dân.

Nếu Đoàn Văn Vươn bị kết tội, 
Những người lương thiện, trung thực hãy cảnh giác: 
Các bạn sẽ, sắp sửa, bị kết tội đấy
(Nếu cái ác còn lộng hành trên xứ sở này)!

Nhưng vì tin rằng Đoàn Văn Vươn vô tội, 
Nhưng vì “tin” rằng tòa sẽ tuyên Đoàn Văn Vươn trắng án 
Nên tôi đã viết những dòng này. 
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo