Đầu năm phác họa chân dung Trọng lú - Dân Làm Báo

Đầu năm phác họa chân dung Trọng lú

Tổng bí thư, phải người miền Bắc
Thuộc nằm lòng lý luận Mác-Mao
Không ham hố, chỉ mê quyền lực
Đố ai bằng Trọng lú nhà ta

Đích thị Trọng là tên Thái thú
Được chủ Tàu chăn dắt từ lâu
Trong cái đám lau nhau của đảng
Lú lù khù lại vác cái lu

Trong cái lu ẩn hình đất nước
Biếu cho Tàu giải khát cơn say
Say tham vọng cuồng điên biển đảo
Nước tiêu tùng, đất cũng tiêu vong

Đảng chui Hán(g) bày canh bạc bịp
Cùng hùa nhau chia chác lợi quyền
Khốn nạn thay bọn rợ Hồ... chí minh
Dâng đất biển cho Tàu trọn gói

Năm Bính Thân, thiên triều bình chọn
Trọng lú già, đoạt chức hầu vương
Bầy cốt đột Ba Đình thắng lớn
Đốt pháo hoa, trò khỉ diễn tuồng

Cấm manh động, rung cây nhát khỉ
Đòi tự do dân chủ nhân quyền
Triều đại mới, khỉ ho cò gáy
Theo lộ trình mật ước Thành Đô.
Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo