CA phá hoại buổi tưởng niệm chiến tranh biên giới Việt-Trung tại Sài Gòn - Dân Làm Báo

CA phá hoại buổi tưởng niệm chiến tranh biên giới Việt-Trung tại Sài Gòn

Video do CTV Danlambao thực hiện.


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo