Con vẹt Vũ Ngọc Hoàng trên RFA - Dân Làm Báo

Con vẹt Vũ Ngọc Hoàng trên RFA

Trần Quang (Danlambao) - RFA tiếng Việt phỏng vấn Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương Vũ Ngọc Hoàng và đặt nhan đề cho bài báo: Việt Nam, phải dân chủ là điều tất yếu. Để xem con vẹt tuyên láo từ lề đảng leo vào RFA để tuyên truyền "tất yếu dân chủ" kiểu loài sản như thế nào?:

Kính Hòa: Vấn đề nhân sự vừa rồi được tuyên bố hoặc là đề cập một cách chính thức sớm hơn nhiều so với những lần trước. Liệu sắp tới đây đảng cũng có thể công khai chuyện nhân sự từ những hội nghị Trung ương trước Đại hội Đảng? 

Ông Vũ Ngọc Hoàng: Tôi cho rằng, tới đây, đảng hoàn toàn có thể và nên công khai chuyện nhân sự từ những hội nghị Trung ương trước đại hội, giống như đã làm trong dịp đại hội lần thứ 12 vừa rồi. 

TQ: Thế thì từ đời của Hồ Tập Chương đến nay, tại sao đảng lại dấu chuyện nhân sự như mèo dấu... Nhưng mà, công khai hay không công khai thì đó là chuyện riêng nhân sự của đảng và... đảng chủ, không dính dáng gì đến dân chủ. Nếu công khai nhưng nhân sự lãnh đạo quốc gia hoàn toàn do đảng quyết định và chỉ dành cho đảng viên thì đó vẫn là nền đảng chủ do đảng vì đảng và của đảng.

Kính Hòa: Sắp tới đây có tăng cường sự tham gia của người dân vào lĩnh vực truyền thông hay không? 

Ông Vũ Ngọc Hoàng: Tôi nghĩ chắc chắn có tăng cường. Rất cần thiết như vậy. 

TQ: Nếu là rất cần thiết thì tại sao phải đợi mấy chục năm qua và trong tương lai mới chắc chắn có tăng cường. Bên cạnh đó, nếu là dân chủ thì một đảng chính trị lấy quyền gì để cai quản truyền thông cả nước và giữ quyền quyết định tăng cường (hay giới hạn) hoạt động truyền thông của quần chúng?

Kính Hòa: Đảng đã đề cập rất nhiều đến chuyện kiểm soát quyền lực, một Bộ trưởng đề cập thẳng ở đại hội chuyện độc lập giữa ba nhánh chính của nhà nước. Vậy cụ thể sẽ có gì mới trong việc kiểm soát quyền lực sắp tới? 

Ông Vũ Ngọc Hoàng: Kiểm soát quyền lực là việc nhất thiết phải làm. Đại hội 12 vừa rồi đã khẳng định như vậy. Trong đó, theo tôi nghĩ, cần thiết và quan trong hàng đầu là việc phân quyền giữa 3 nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp cho hợp lý nhằm bảo đảm độc lập tương đối và thực hiện kiểm soát quyền lực lẫn nhau để hạn chế tối đa các sai sót hoặc sớm phát hiện và sớm điều chỉnh khi có sai, bảo đảm xử dụng quyền lực đúng quyền hạn và đúng mục đích, không lạm quyền, không lộng quyền, không để tha hóa quyền lực. Ngoài ra, sẽ còn những quy định khác nữa – Tôi nghĩ vậy. 

TQ: tức là Phân quyền giữa ba nhánh lập pháp, hành pháp, tư pháp trong tư duy của loài cộng sản được đồng nghĩa với kiểm soát quyền lực. Trong thế giới của loài sản này - dù có chia làm 3 nhánh  lập-hành-tư gì đi nữa thì tất cả cũng đều do đảng viên đảng cộng sản nắm, do bộ chính trị và ban chấp hành TƯ quyết định nhân sự. Tất cả đều quy về một mối cộng sản. Đó là kiểu "dân chủ tất yếu" theo lối suy nghĩ của phó ban tuyên láo đảng.

Kính Hòa: Một nhân sĩ thường phản biện các chính sách ở Hà Nội là Tiến sĩ Quang A ra ứng cử làm đại biểu Quốc hội cho khóa tới. Liệu những người như ông A sẽ có may mắn hơn trong kỳ bầu cử khóa tới so với những người ra ứng của tự do các khóa trước không? 

Ông Vũ Ngọc Hoàng: Tôi chưa biết sẽ có những ai. Nhưng tôi nghĩ, nếu có những người ứng cử tự do là đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tới đây thì đó là việc rất bình thường, xét theo nghĩa nào đó là tốt. Việt Nam đã có những tiến bộ về dân chủ, và sẽ ngày càng tiến bộ hơn nữa, cần phải vậy, tất yếu phải vậy! Còn đối với các ứng cử viên, dù tự ứng cử hay có một tổ chức giới thiệu, thì về cơ hội tôi nghĩ là như nhau.

TQ: Dĩ nhiên ra ứng cử tự do phải là một chuyện bình thường. Cái gì sau đó - như "hiệp thương" bởi MTTQ hay đấu tố vòng 3 và quy trình "đảng cử dân bầu" có bình thường hay không mới là chuyện cần nói. Còn đối với các ứng cử viên, dù tự ứng cử hay có một tổ chức giới thiệu, thì về cơ hội tôi nghĩ là như nhau: xin chúc mừng các ứng cử viên tự... lo.

Tóm lại: nếu có đảng cộng sản thì không có dân chủ, nếu muốn có dân chủ thì không thể có đảng cộng sản. Đó mới là điều tất yếu!!!____________________________________________Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo