Dân chủ thế là cùng! - Dân Làm Báo

Dân chủ thế là cùng!

Lão Trọng lú trông lù khù mà đểu
Cánh Nam Kỳ ôm đầu máu te tua
Tưởng Ba X dân Cà Mau bạo phổi
Cũng chào thua lão Trọng lú Bắc Kỳ

Thái thú Trọng được thiên triều lưu nhiệm
Liền giở trò kỳ thị bắc với nam
Lấy Bến Hải làm ranh phân chia ghế
Điều phe ta hùng cứ cả 2 miền

Hoàng Trung Hải, thằng Tàu ôm miền Bắc
Đinh La Thăng, thằng Bắc ẵm miền Nam
Ôm với ẵm để gông tròng vào cổ
Dân An Nam giờ 1 cổ 2 tròng

Tròng Bắc Kinh, đảng làm thân tôi mọi
Hèn với Tàu nhưng lại ác với dân
Ôm chân chệt 16 vàng 4 tốt
Chờ giờ G để dâng nước cho Tàu

Tròng Bắc Kỳ, sinh từ hang Pắc-bó
Mộng hầu vương phải nói giọng Bắc cờ
Mồm lý luận lúc nằm ngang nằm dọc
Ghế liền mông mới còn đảng còn mình

Tháng 5 tới, tháng dân bầu đảng cử
Nhớ đi bầu, nhớ ứng cử cho đông!
Đầy tớ phán chủ phải câm mồm lại
Việt Nam ta dân chủ thế là cùng?
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo