Hãy cùng nhau kêu gọi tổng đình công để ủng hộ công nhân Pouchen! - Dân Làm Báo

Hãy cùng nhau kêu gọi tổng đình công để ủng hộ công nhân Pouchen!

Nguyễn Trọng Dân (Danlambao) - Hãng giầy Đài Loan Pouchen đã chèn ép công nhân một cách quá mức! 

Công nhân bị trừ lương ngay cả khi nghĩ có phép. Ốm đau cũng không thể nghĩ vì sẽ bị trừ lương. Mười bảy ngàn công nhân Pouchen đồng loạt biểu tình qua đến ngày thứ ba cho thấy sự ức hiếp từ giới chủ nhân Đài Loan quá rõ ràng không công nhân nào chịu nổi!

Giới chủ nhân Pouchen từ chối thương lượng vì có chính quyền sẵn sàng hậu thuẫn, thậm chí điều phái Công An ra tay đàn áp, từ chém mướn đến bắt người giùm.

Hiệp định TPP từ chối buôn bán trao đổi mọi sản phẩm sản xuất từ sự bóc lộc gần như nô lệ của giới chủ nhân. Giới chủ nhân Pouchen có biết điều đó không?

Đã không thể mong đợi gì từ sự giúp đỡ hậu thuẫn của chính quyền thì công nhân ở các hãng xưởng lao công cho ngoại quốc phải tự đoàn kết để bảo vệ. Ngày hôm nay, biểu tình ở Pouchen nếu bị chính quyền đàn áp thì ngày mai, biểu tình của công nhân ở hãng khác cũng sẽ chính quyền bị đàn áp.

Người Việt Nam bị giới chủ nhân ngoại quốc bóc lộc ngay trên đất nước của mình trong khi chính quyền thẳng tay đàn áp bênh vực giới chủ nhân đầu tư ngoại quốc là một sự thật không thể chấp nhận được!

Toàn thể tất cả các công nhân các hãng xưởng khác hãy đình công để ủng hộ công nhân Pouchen.

Tất các các nhân viên làm việc tại các cơ quan nhà nước & công sở hãy đình công để phản đối chính quyền làm tay sai cho giới chủ nhân ngoại quốc.

Quyền lợi của lao động nghèo có được bảo vệ thì công bằng xã hội mới được thực thi. Sống trên quê hương mà phải chịu đựng bóc lột của giới chủ nhân ngoại quốc không có luật pháp chính quyền bảo vệ là không chấp nhận được. 

Chính quyền vì ham đồng tiền đút lót của giới chủ nhân ngoại quốc mà bỏ rơi công nhân Việt Nam chịu đựng sự bóc lột hà khắc. Nhẽ ra, sự bóc lột bất công này không thể xảy ra ngay từ lúc đầu mới phải. 

Chỉ có một chính quyền hèn nhát tham nhũng mới đi đàn áp công nhân giùm cho quyền lợi chủ nhân ngoại quốc. Thời Việt Nam Cộng Hòa, chưa thấy công nhân Việt Nam phải chịu đựng bóc lột tàn nhẫn bởi giới chủ nhân ngoại quốc như vậy.

Hãy tổng đình công ở mọi công ty hãng xưởng, ở mọi cơ quan nhà nước để ủng hộ công nhân Pouchen!
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo