Đôi mắt Hoàng Trường Sa - Dân Làm Báo

Đôi mắt Hoàng Trường Sa

Việt nam ơi, Hoàng Trường Sa đôi mắt
Trông xa vời tận biển Thái Bình Dương
Đã vang vọng 4000 năm lịch sử
Giờ chỉ còn vị đắng ở bờ môi

Giặc cộng về đã đâm mù đôi mắt
Dâng cho Tàu, đày đất nước tang thương
Mang bị gậy Mác-Lê lần từng bước
Đi giật lùi vào lịch sử đêm đen

Cả dân tộc mày mò trong bóng tối
Con đường hầm hang Pắc bó thâm sâu
Nơi trú ẩn bầy mặt dơi tai chuột
Làm chư hầu, say mùi máu nhân dân

Chúng đục bỏ bia chống Tàu xâm lược
Bắt bỏ tù ai mặc áo No-U
Chúng lúc nhúc loi nhoi như dòi bọ
Biến quê hương thành miếng thịt bầy nhầy

Hoàng Trường Sa đâu còn là cửa sổ
Cửa sổ tâm hồn thuần túy Việt Nam
Sau khung cửa mặt thằng Tàu lấp ló
Đảng Ba Đình khúm núm đứng bưng bô.
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo