Trăm dâu đổ đầu... côn đồ - Dân Làm Báo

Trăm dâu đổ đầu... côn đồ

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Như mọi đàn ông ngoại quốc khác lấy vợ Việt Nam, Bá tước Đờ Ba-le không dám ho he họ hẹ với tập tục văn hóa nước vợ. Là dân quý tộc, không thể để ai chơi độc, xúc phạm, nên trước khi xách Xăm-xô-nai/ Samsonite “một hai ba bốn đàng trước bước”, lon ton theo Bá tước phu nhân dân Hải phòng đến miền đất (vợ) hứa bên kia nửa vòng trái đất, Bá tước Đờ Ba-le đã nghiên cứu tìm tòi học hỏi “tiếng nước vợ tôi”. Thế nhưng, sau bao nhiêu thập niên dâng hiến cuộc đờ mình, trao thân gửi phận cho Bá tước phu nhân, Bá tước Đờ Ba-le thấy nỗi oan của con Tằm trong câu tục ngữ “Trăm dâu đổ đầu tằm” chẳng thấm vào đâu so với những nỗi oan khiên mà “giai cấp” Côn đồ phải chịu hôm nay dưới thời Xã Nghĩa. Đúng ra câu tục ngữ phải sửa lại, “Trăm dâu đổ đầu côn đồ”.

“Trăm dâu đổ đầu tằm”. Loài Tằm chuyên ăn lá Dâu. Vì ăn dâu là “nghề của chàng”, nên khi Dâu bị loài vật khác như Dê, Bò vân vân “ăn trộm”, thì người ta đổ tội cho tằm, “cũng được đi”, nhưng Côn đồ lại khác; người ta không thể đổ tội cho Côn đồ những việc Côn đồ từ trước tới nay không bao giờ làm, bởi ít ra Côn đồ còn có lòng tự trọng; côn đồ có danh dự của côn đồ. 

Côn đồ không bao giờ hùa với Công An để làm những việc như: Trấn lột tài sản của đồng bào, gọi đẹp là “cưỡng chế”; Ngăn cản người biểu tình chống giặc cướp nước; Phá rối lễ tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo tổ quốc; Hành hung người xuống đường đòi hỏi Quyền làm người; Đêm đêm đi quẳng mắm tôm trước sân nhà người yêu nước; Xúc phạm chốn thờ phượng Trời Phật, chốn linh thiêng vân vân và vân vân. Toàn là những việc Côn đồ chính cống không bao giờ làm từ trước tới nay. va trước sau vẫn như một, Côn đồ không bao giờ hàng xử một cách quá tầm côn đồ như vậy. 

Ấy thế mà nhà nước CHXHCNCC vẫn cứ liên tục đổ tội những việc cơ do chính họ làm cho Côn đồ. 

“Trăm dâu đổ đầu tằm”! Vì Tằm “chuyên ngành” ăn Dâu, nên "đổ đầu" cho Tằm như thế thì cũng tạm coi là có lý đi. Đàng này, Côn đồ không hề “chó khả năng” làm những trò khốn nạn kia mà cứ vu cho Côn Đồ, thì Trời Đất có nhân đạo khoan hồng cách mấy cũng khó mà tha tội cho những kẻ gắp lửa bỏ tay người kiểu siêu cô đồ này là cái chắc.

22.07.2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo