Trương Tấn Sang: Khí phách Việt Nam là tiền đề để phát triển bền vững - Dân Làm Báo

Trương Tấn Sang: Khí phách Việt Nam là tiền đề để phát triển bền vững

N. Anh (PhapLuat) - Tại ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2016 được tổ chức tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam (VN) (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) ngày 18-2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi tới toàn thể đồng bào 54 dân tộc anh em, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào VN ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, mong muốn khối đại đoàn kết toàn dân tộc VN không ngừng được củng cố, phát triển...

Chủ tịch nước nêu rõ trong hàng ngàn năm lịch sử, 54 dân tộc anh em đã đồng cam cộng khổ, gắn bó keo sơn đưa đất nước vượt qua mọi thử thách, hun đúc nên khí phách VN, tinh thần VN, xây dựng nền văn hóa VN, đất nước VN tươi đẹp. Theo Chủ tịch nước, đây là tiền đề quan trọng để VN tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hội nhập quốc tế thành công và phát triển bền vững.

Chủ tịch nước cũng mong muốn người VN dù thuộc dân tộc nào cũng phải nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, giữ gìn non sông, gấm vóc VN xứng đáng với công lao của các thế hệ cha ông và làm tròn trách nhiệm với các thế hệ mai sau... TTXVN cho hay tại ngày hội, Chủ tịch nước đã trực tiếp tham gia lễ hội Lồng Tồng (hội xuống đồng) của đồng bào Tày, cầu mong mùa màng bội thu. 
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo