Niềm đau tháng tư - Dân Làm Báo

Niềm đau tháng tư

Tháng Tư về nhắc lại ngày Quốc Hận
Mất Nước qua tay cộng phỉ ngông cuồng
Bởi sự nghiệt oan - súng đạn phải buông
Nén máu uất trào dâng từng bước thoái!

Tháng Tư về nhắc lại bao tê tái
Đắng chát chua cay trước cảnh phũ phàng
Thống nhất chi để hàng vạn khăn tang
Phải chít vội với lệ tràn khóe mắt!

Tháng Tư về lại làm tim co thắt
Nhói buốt đau vì Hồ đảng đọa đày
Dân mất nhà, tài sản trắng đôi tay
Thân tù tội năm này qua năm khác…

Tháng Tư về – bao hồn oan phước bạc
Cùng hiện về than oán hận Quốc vong
Nghiệt cảnh điêu linh cổ mắc hai tròng
Chết tức tưởi trong vòng quay đảng trị!

Bốn mốt năm rồi chẳng còn công lý
Bởi bạo quyền cuồng trí thích làm nô
Bán đứng giang sơn, dâng hết cơ đồ
Trù dập đồng bào dưới cờ liềm búa!

Thế giới nhìn vào... nhục không thuốc chữa
Đồng bào ơi! Sao khiếp nhược gục đầu?
Sống ngu hèn nào khác phận bò trâu
Phải vùng dậy giải thương đau Vận Nước!

Hỡi đồng bào! Mau đồng tâm tiến bước
Dưới Cờ Vàng Chính Nghĩa thề trung kiên
Bằng mọi giá phải tận diệt tà quyền
Quét sạch Tàu Chệt mới xong trách nhiệm!

Vô cảm, vô tư - Còn hoài tai biến
Ỷ lại cầu xin - Càng lắm đọa đày
Ngu hèn khiếp nhược - Chịu mãi đắng cay
Chế độ đổi thay - Có ngay Dân Chủ!!!

(Tháng Tư Đen 2016)Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo