Tình hình thuỷ học của sông Mekong - Từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 25 tháng 4 năm 2016 - Dân Làm Báo

Tình hình thuỷ học của sông Mekong - Từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 25 tháng 4 năm 2016

Nguyễn Minh Quang, P.E - Dựa theo dữ kiện đăng tải trên website (http://ffw.mrcmekong.org/) của Ủy hội sông Mekong (Mekong River Commission (MRC)), tình hình thủy học (mực nước và lưu lượng) ghi nhận được tại các trạm thủy học của MRC như sau:

Hình 1: Trạm thủy học ở hạ lưu vực sông Mekong [MRC]

1. Ở vùng thượng hạ lưu vực sông Mekong.

Trung Hoa dường như đã ngừng xả thêm nước từ đập Cảnh Hồng từ đầu tháng 4/2016; do đó, lưu lượng tại các trạm Chiang Saen, Luang Prabang, Chiang Khan và Nong Khai đã trở lại mức bình thường. Tuy nhiên, lưu lượng tại trạm Chiang Saen và Luang Prabang bắt đầu tăng nhanh vào ngày 23 và 25 tháng 4, có thể do Trung Hoa lại xả thêm nước từ đập Cảnh Hồng.

Hình 2

2. Ở vùng trung hạ lưu vực sông Mekong

Dường như Lào đã ngừng xả thêm nước từ đập Theun-Hinboun; do đó, lưu lượng tại các trạm Nakhon Phanom, Mukdahan, Khong Chiam, Savannakhet và Thakhek giảm nhanh từ ngày 22 tháng 4. Lưu lượng tại tram Pakse cũng bắt đầu giảm từ ngày 25 tháng 4.

Hình 3

3. Ở vùng hạ hạ lưu vực sông Mekong

Hình 4

Số nước gia tăng từ phụ lưu Sesan tiếp tục được ghi nhận tại các trạm Stung Treng và Kratie ở Cambodia. Lưu lượng chảy về Đồng bằng sông Cửu Long gia tăng khoảng 700 m3/sec tại Tân Châu và 400 m3/sec tại Châu Đốc, nhưng vẫn còn ít hơn lưu lượng vào cuối tháng 2/2016.

Bảng phân tích nầy sẽ được cập nhật hàng tuần, sau khi MRC cập nhật dữ kiện thủy học sông Mekong và đăng tải lên website nêu trên.

25 tháng 4 năm 2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo