Vua Hùng buồn nhìn cộng sản lọc lừa - Dân Làm Báo

Vua Hùng buồn nhìn cộng sản lọc lừa

Ngoài hải đảo thằng chệt đang tập trận
Cá chết trôi dạt trắng tận góc trời(1)
Thằng ngư dân lo tím tái mặt môi
Lũ có đảng vẫn cứ ngồi ăn giỗ


Tổng bí lú vẫn đi ăn giỗ tổ
Thắp hương ư đừng giả bộ lọc lừa(2)
Vua hùng nhìn lũ giả dối chẳng ưa
Quân bán nước lại giả vờ dâng lễ

Giàn khoan giặc ở ngoài khơi mặc kệ(3)
Quốc hội thì cứ hạ bệ lẫn nhau
Tàu ngầm mua đem cất khỏi tốn dầu
Mặc thằng chệt đem khoan vào đất mẹ

Ngụy quyền đỏ cứ tranh giành nhau ghế
Mặc Trường Sa giặc Hán đỗ máy bay(4)
Cứ ăn chơi chè chén thịt dân gầy
Bởi cộng phỉ bán đảo này từ trước

Ngụy quyền sản lũ Việt gian bán nước
Dân tộc này sẽ cất bước đứng lên
Không thứ tha cho chế độ ươn hèn
Ngày đảng chết khi toàn dân đứng dậy.


Cù Huy Hà Bảo

________________________________

Chú thích:


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo