Chúng tôi muốn sống! - Dân Làm Báo

Chúng tôi muốn sống!


Nguyệt Ánh sáng tác và trình bày

CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG
* Nhạc và Lời: Nguyệt Ánh
(Washington DC - May 16, 2016)

Chúng nó đánh con Mẹ ơi!
Chúng nó bắt con Mẹ ơi!
Chúng nó áp bức người dân
Khủng bố, tra tấn dã man.
Chúng nó cướp đất dân oan.
Chúng nó ác bá tham quan.
Cùng khắp đất nước Việt Nam
Tiếng oán than lan tràn.

Mẹ ơi con muốn sống
Trên một đất nước tự do.
Mẹ ơi con muốn sống
Những ngày hạnh phúc ấm no.
Mẹ ơi con ao ước
Ngày ngày có bát cơm trưa.
Mẹ ơi con ao ước
Chiều chiều có mái lá che mưa.

Con chỉ muốn ruộng
Đồng lúa trổ mênh mông,
Con chỉ muốn
Biển hồ cá lội thong dong,
Con chỉ muốn
Nông dân có được ruộng vườn,
Con chỉ muốn
Công nhân lãnh trọn đồng lương.

Mẹ ơi con muốn sống
Những ngày không chút sợ lo,
Thủ tiêu hay bắt bớ,
Bỏ tù chiến sĩ tự do.
Mẹ ơi con ao ước
Được cùng lớp lớp trẻ thơ
Được cơm no áo ấm,
Được làm dân xứ tự do.

We want to live!
We want to live!
We want to live!
Chúng tôi muốn sống!
We want to live!
We want to live!
We want to live!
Chúng tôi muốn sống!
Nous voulons vivre!
Nous voulons vivre!
Nous voulons vivre!
Chúng tôi muốn sống!Nous voulons vivre!
Nous voulons vivre!
Nous voulons vivre!
Chúng tôi muốn sống!


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo