Hãy lên tiếng để bảo vệ môi trường biển! - Dân Làm Báo

Hãy lên tiếng để bảo vệ môi trường biển!

K/g: Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam

Đồng K/g: 
- Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) 
- Chương trình Hành động Toàn cầu về Quản lý Ô nhiễm biển từ nguồn Đất liền (GPA) 
- Ông Tổng thư ký khối ASEAN - Ông Lê Lương Minh
- Ban Thư ký ASEAN 
- Ủy ban Đại diện Thường trực bên cạnh ASEAN

Người gởi thỉnh nguyện thư: Bảo Nguyễn & Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Ngày: 30/4/2016

Thưa Quý vị,

Chúng tôi muốn quý vị ghi nhận rằng hiện tượng thảm hoạ cá chết hàng loạt tại các tỉnh vên biển miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, và Thừa Thiên Huế) đã xảy ra được 26 ngày.

Mặc dù người dân trong khu vực đã kêu cứu nhưng vẫn chưa có thông tin chính thức được tuyên bố và công bố thảm họa môi trường biển từ các cơ quan có trách nhiệm để tìm ra nguyên nhân gây ô nhiểm khiến cá chết hàng loạt, cũng như có các biện pháp khắc phục hậu quả?

Nay chúng tôi yêu cầu chính phủ Việt Nam phải có ngay các hành động sau để ứng phó với thảm họa môi trường biển ở bờ biển miền Trung:

1. Tuyên bố ngay lập tức vùng thảm họa môi trường biển dọc bờ biển miền Trung Việt Nam (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, và Thừa Thiên Huế) nhằm có các biện pháp ứng phó với thảm họa.

2. Thành lập ngay lập tức một ủy ban cấp chính phủ có trách nhiệm ứng phó với thảm họa và giải quyết hậu quả thảm họa, và điều phối các cơ quan nghiên cứu khoa học vào cuộc để tiến hành các bước điều tra tìm ra nguyên nhân gây nên thảm họa môi trường biển.

3. Thông báo và mời các cơ quan quốc tế, tổ chức thuộc Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP), các tổ chức môi trường phi chính phủ đã và đang tài trợ cho Việt Nam trong các chương trình nghiên cứu, ứng phó với thảm họa môi trường và môi trường biển để có cơ chế giám sát và kiểm soát đủ uy tín và độc lập đối với các báo cáo kết quả điều tra nguồn gây nên thảm họa môi trường biển đang diễn ra này.

Chúng tôi yêu cầu chính phủ phải có ngay các hành động trên và công bạch thông tin cho người dân được rõ nhằm đảm bảo điều kiện an toàn trong vùng có thảm họa và củng cố lòng tin của người dân với các biện pháp khắc phục thảm họa để đền bù thiệt hại cho vùng có thảm họa.

Vui lòng ký tên của quý vị ở đây gởi đến chính phủ Việt Nam để kêu gọi các cấp có thẩm quyền có ngay hành động điều tra và cứu môi trường biển.


Trân trọng cảm ơn.

Bảo Nguyễn & Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Link để vào ký:Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo