Ông Obama đến nước ta - Dân Làm Báo

Ông Obama đến nước ta

Đặng Huy Văn (Danlambao) - (Thư ngỏ gửi ngài Tổng Thống Obama)

Ông Obama đến nước ta
Ngài là Tổng Thống hay là Hiền Nhân?
Mà lòng Ngài biết thương dân
Việt Nam đang bị mất dần Biển Đông!

Ngăn đường biển, chặn đường không
Ngài sang bảo vệ Biển Đông nước mình
Mà bầy đầy tớ Bắc Kinh
Lu loa "diễn biến hòa bình", lạ không?

Ai dâng Tàu cộng Biển Đông
Hoàng-Trường Sa của cha ông giống nòi?
Đất không thấu, phải hỏi Trời
Trời kia có biết lũ người này không?

Lũ này bán rẻ Tổ Tông
Rắp tâm cố giữ mây hồng vàng sao
Để hòng ngồi mãi ngôi cao
Muôn dân sống chết thế nào mặc bay!

Ngài Tổng Thống sẽ đến đây
Trăm năm xin một câu này gửi trao:
Xa xôi trước lạ, quen sau
Cùng Dân Việt đuổi cộng Tàu, nghe ông!

*

Ông Obama đến nước ta
Là Ngài Tổng Thống hay là Hiền Nhân?
Mà lòng Ông biết thương dân
Việt Nam đang bị mất dần Biển Đông!

Ngăn đường biển, chặn đường không
Ông sang bảo vệ Biển Đông giúp mình
Mà sao đầy tớ Bắc Kinh
Lu loa "diễn biến hòa bình", lạ không?

Xưa dâng Tàu cộng Biển Đông
Hoàng-Trường Sa của cha ông giống nòi
Ngày nay đàn áp những người
Biểu tình chống cộng... quyết đòi Biển Đông

Có đâu như nước này không?
Đứng đầu chính thể là ông cai tù
Nhân quyền, dân chủ, tự do
Nghìn sau đã chắc cập bờ vinh quang?

Chào mừng Tổng Thống Mỹ sang!
Khép quá khứ, mở trang vàng từ đây:
"Trời còn để có hôm nay
"Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời!"(*)

Hà Nội, 12/5/2016


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo