Chuyện bầu bì và đẻ hoang của chúng - Dân Làm Báo

Chuyện bầu bì và đẻ hoang của chúng

Tư Nghèo (Danlambao) - Sau 9 tháng 10 ngày, qua 3 cú hiệp thương mùi mẫn của mẹc trận tổ cò, 496 em nghị gật được chui ra từ động Pắc Pó, ngồi vào cuốc hội đại diện cho... ý đẻng và mặc kệ lòng dân. Trong số các em này, em thủ tướng hói, được đẻ trước đây vào nôi thủ tướng khi còn là bào thai trong bụng mẹ đẻng, được mẹ đẻng chấm cho tỉ lệ cao nhất là 99,48% số phiếu do đẻng tự suy.

Riêng phần chúa đẻng thì được cho 86,47%, chủ tịch nước côn đồ khai tuổi giả được đẻng cho 75,08%, còn bé Ngân chủ tịt hội những con cuốc thì khá hơn, 91,46%.

Riêng em Tàu Hoàng Trung Hải, xếp sòng Thăng Long thành thì được đẻng ban cho nhiều phiếu hơn đồng chí tổng bí lú và đồng rận côn đồ. Em được 87,16%.

Trong số 496 em nghị gật này có gần 100 em đang ngồi ghế ủy viên trung "ưng" đẻng. Mấy em này bảo đảm cho việc bầy đàn trong hội cuốc phải "ưng" đẻng 1000%.

Bảo đảm hơn nữa là trong 496 em thì có đến 475 em đi họp cuốc hội nhưng lúc nào cũng dấu trong lưng quần cái thẻ đỏ. 85.8% em này là người cuốc gốc đẻng, sắp sửa thành người Tàu gốc Vịt, các em nhân danh nghị gật để đại diện cho hơn 90 triệu người Việt đóng dấu những chủ trương của đẻng cộng Vịt gốc Tàu.

Trong lần bầu bì này, có 21 em thuộc thành phần "thân hữu" của đẻng được đẻng chọn vào cho nó "dân chủ đến thế là cùng". 78 em khác tự ứng cử đã bị đẻng "trục thai" vào thời kỳ 3 tháng hiệp thương bởi xưởng nạo thai Mẹc trận tổ cò.

Trong cuộc bầu bì dân... chưởi đến thế là cùng, ngoài việc cả lũ bầy đàn tự cử tự bầu vẫn còn có màn... đẻ hộ. Theo đồng chấy Phùng Quốc Hiển - Phó chủ tẹt cuốc hội thì “Cái sai này không nghiêm trọng, do thiếu hiểu biết và không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử, vì số phiếu bầu thay không lớn, chỉ trong phạm vi gia đình. Ở một số nơi có tỷ lệ bầu thay lớn, Hội đồng bầu cử đã hủy kết quả, bầu lại”.

Chuyện nhỏ, đẻ bậy thì đẻ lại, như đẻng ta đã đẻ ẩu một bầy Phúc, Quang, Ngân mới mấy tháng trước đây.

Bảng báo cáo về bầu cử cuốc hội khoá 14 này cũng không có gì mới. Y chang như thời béc Hù từ hang Pắc Pó chui ra dựng trò đẻng cử-dân bị bầu- đảng đẻ cho đến nay để đẻng được mãi mãi nằm trong quần chúng cho sướng.

12.06.2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo