"Lề đảng" bộc bạch - Dân Làm Báo

"Lề đảng" bộc bạch

Chúng tôi là báo quốc doanh
Kể từ năm ấy đảng sinh một đàn
Ăn bằng tiền thuế của dân
Độc tài toàn trị đảng cần "báo nô".
Thế nên đảng đã chỉ cho
Bao nguyên tắc phải nhập vô trong đầu
Những bài ca ngợi công lao
đảng ta,... Bịa đặt kiểu nào cũng đăng.
Viết về tham nhũng nhớ rằng:
Chờ cho trên bật đèn xanh hãy làm
Vội vàng mồi mất, họa mang
Phóng viên Việt Chiến,... tấm gương còn bày.
Thông tin cập nhật hàng ngày
nếu không nhạy cảm, đăng ngay tức thời
Chủ đề nhạy cảm thì thôi
Cố tình. Kỷ luật, gỡ bài dĩ nhiên.
Tha hồ đổi trắng thay đen
Miễn là đạt đích tuyên truyền đặt ra
Mối tình hữu nghị Tàu-Ta
Quả lừa. Nhưng cấm bàn ra tán vào.
Gạc Ma, biên giới đã lâu
Nói ra lợi chẳng thấy đâu, hại mình.

...

Miền Trung cá chết hôi rình
Lệnh trên truyền xuống phải im không bàn.

Cấp trên - tuyên giáo một ban
Hàng tuần dạy dỗ, khuyên răn đủ đường.
Vừa rồi theo lão Như Phong:
Chúng tôi như chó. Xem chừng chẳng oan.
Mấy lời bộc bạch, ruột gan.
Nhân ngày sinh nhật (*) xa gần đọc chơi. 

21.06.2016


__________________________________

(*) Ngày nhà báo Việt Nam 21/6


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo