Cái giá của tượng "bác Hồ" - Dân Làm Báo

Cái giá của tượng "bác Hồ"

Nguyễn Hồn Việt (Danlambao) - “Cụ Thượng thì khó lắm, cụ Liêm Khiết lắm, cụ không nhận đâu…”

Hôm nay, nhân đọc bài “Liêm khiết!”, đăng trên Danlambao, tôi chợt nhớ câu chuyện của ông anh tôi kể, anh kể: Khi chạy chức lãnh đạo Tỉnh, quy hoạch thì đủ cả rồi, chỗ trống thì sẽ có vì sắp tới đồng chí lãnh đạo tỉnh sẽ chuyển lên TW, đến khi chuẩn bị quà để đi trung ương lo lót việc duyệt nhân sự, anh liền liên hệ với một số bạn bè là lãnh đạo tỉnh khác đã được đề bạt trong thời gian vừa qua (để học hỏi kinh nghiệm để ứng dụng với mình), anh được chỉ dẫn: Cứ chuyển qua Đô rồi đóng gói (vì phong bì không đủ chứa), đem đến phòng làm việc của từng ủy viên Bộ Chính Trị nói cụ thể: Việc của em, anh (chị) quan tâm, em có MMM… Đô gửi anh để anh tiếp khách. Thế là xong! Nhưng chỉ xong từ cụ 2 trở đi thôi, còn cụ Thượng thì khó lắm, cụ Liêm Khiết lắm, cụ không nhận đâu, nhưng… phải khéo léo, không thì hỏng việc đấy. Hỏi mãi, “phải khéo léo” là thế nào? Thì bạn bè không nói nữa.

Ô hay, thế này thì chết, phải tự nghĩ à? Nghĩ mãi vẫn không có đáp án, anh liền chạy về Hà Nội đến thẳng nhà ngài Ủy Viên BCT đỡ đầu anh từ trước, lanh quanh mãi rồi đến lúc anh cũng phải hỏi thẳng: Anh giúp em, em đã chuẩn bị quà chu đáo theo thông lệ rồi anh ạ, nhưng riêng Cụ Thượng thì em không biết phải làm sao, nghe nói: “cụ Thượng thì khó lắm, cụ Liêm Khiết lắm, cụ không nhận đâu…” giờ em phải làm sao?

Ầy, đúng đấy, cụ Liêm Khiết lắm đấy, đưa quà mà gói thế là cụ chỉnh cho ngay đấy chứ, cụ mắng cho vuốt mặt không kịp ấy chứ, khó đấy!

Thế thì phải làm sao anh? Không lẽ em hỏng việc à?

Hừ, cụ thần tượng "bác Hồ" lắm, cụ quý "bác Hồ" lắm, hãy mua tượng "bác Hồ" mà tặng thế nào cụ cũng nhận. 

Ôi anh, nhưng tượng "bác Hồ" thì có đáng giá gì đâu? Vài trăm bạc thì có bõ bèn gì với việc của em đâu? Anh nghĩ lại giúp em với.

Hừ, chú thế mà kém thật, hãy mua tặng cụ cái tượng "bác Hồ" màu Vàng ấy, mà chú phải Thửa Riêng cơ, thế nào cụ cũng nhận.

À, À, em hiểu! 

Cụ Thượng thì khó lắm, cụ Liêm Khiết lắm, cụ không nhận đâu…

Lời bàn: Cái tượng "bác Hồ"… muôn năm! 

Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo