Thủ tướng phát biểu phản động! - Dân Làm Báo

Thủ tướng phát biểu phản động!

Bạn đọc Danlambao - Ngày 23 tháng 8, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu một câu đáng bị đảng bỏ tù: "...khắc phục tình trạng nói không ai nghe, nghe xong không làm đến nơi đến chốn..." (1) Ông Phúc nói câu này chẳng khác gì chửi vào mặt đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng khi ông này vừa mới tuyên bố hôm 18/7 vừa rồi: "Chúng ta đã làm tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, cơ bản giới thiệu được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân."(2)

Trước hết xin xác định từ đầu là tất cả kẻ nói người nghe ở trên đều là người của đảng. Kẻ "tiêu biểu, xứng đáng về tài về đức" của Nguyễn Phú Trọng cũng là các đồng chí đảng ta. Kẻ nói không ai nghe, kẻ không nghe ai nói, kẻ nghe xong không làm, kẻ làm xong mới biết chẳng đến nơi đến chốn như Nguyễn Phú Trọng làm dịch vụ xã hội chủ nghĩa đến thế kỷ tới cũng chưa xong... cũng là đảng ta.

Từ 2 phát biểu của Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng người ta thấy rõ một số điều:

- Tập đoàn cai trị cộng sản bao gồm những kẻ trên bảo dưới không nghe; tự họ không nghe nhau; không chấp hành mệnh lệnh của nhau nhưng lúc nào cũng bô bô ý đảng lòng dân, dân chúng ai cũng nghe theo đảng.

- Cán bộ đảng viên cộng sản chỉ là những con sâu mọt trong bộ máy chính quyền mà họ cướp và khăng khăng nắm lấy bằng mọi giá từ ngày Hồ Chí Minh rời khỏi hang Pắc Pó đến nay. Giữa họ nói không ai nghe thì đời nào họ nghe dân, vốn được xem là chủ nhân của đất nước như đảng vẫn luôn mị dân.

- Nguyễn Phú Trọng là một tên láo khoét, mặt dày với phát biểu như trên, tương tự theo kiểu "dân chủ đến thế là cùng". Những điều Nguyễn Phú Trọng nói lại bị chính Nguyễn Xuân Phúc vô tình vạch trần về những kẻ gọi là "tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân."

Câu nói của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu - "Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm" xem ra khó áp dụng với các quan chức cộng sản ngày nay. Vì chúng có làm gì đâu để mà nhìn!

24.08.2016


__________________________________
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo