Quỹ cho quỷ! - Dân Làm Báo

Quỹ cho quỷ!

Nguyên Thạch (Danlambao) - Ôi chu choa! Nhà nước mà lại không lo nổi!. Khổ cho dân tôi phải đóng nhiều thứ qũy cho quỷ cho ma: Quỹ phòng chống lụt bão, Quỹ an ninh quốc phòng, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ tiếp bước cho em đến trường, Quỹ vì người nghèo, Quỹ nhân đạo, Quỹ người cao tuổi, Quỹ hỗ trợ nông dân, Quỹ an ninh trật tự, Quỹ khuyến học... đủ thứ trên đời!.

*

Ôi xã hội!
Sao quá nhiều thứ quỹ?
Phải đóng tiền cho cái đám quỷ ma
Chúng bòn rút rồi ăn nhậu tà tà
Quỹ bão lụt, gọi là "Quỹ chống". 

Ai không đóng, chúng cho là phản động
Quỹ quốc phòng, chúng gọi "Quỹ an"
Quỹ đóng cho chiến sĩ côn an
Thì chúng bảo là "Quỹ ơn, Quỹ nghĩa". 

Quỹ chôn cất cho những người về nghĩa địa
Còn gọi là "Quỹ nghĩa, Quỹ tình"
Quỹ nhà trường, còn gọi là Quỹ học sinh
Càng không được làm thinh, phải đóng.

Người gần đất, trời xa lồng lộng
Thì gọi là Quỹ đóng cao niên
Người nghèo khó, không bạc không tiền
Chúng còn nói là Quỹ giúp phiền giúp nợ. 

Giúp nông dân thất mùa, gọi là Quỹ bảo trợ
Đóng cho dân phòng thì bày trò, Quỹ ăn ở an ninh
Mọi người dân phải giúp cho đất nước quang vinh
Thì phải đóng Quỹ học sinh khuyến học. 

Khi bão tố tróc nhà tróc nóc
Phải góp phần để đóng Qũy chống thiên tai
Một đất nước mà người dân phải đóng cho quỷ, đóng dài dài
Đóng đến cả cái quần xà lỏn cũng phải sút lai, thì hỏi ai chịu thấu?

Gom các quỹ, cán bộ đem về cất giấu
Một ngàn triệu thì trình tấu năm trăm
Năm trăm kia, tự đồng ý ngấm ngầm
Lai rai các quán, cũng như thăm em út. 

Thời buổi kinh tế khó khăn thụt lùi mà còn dồn dân vào ngõ cụt
Thì không là "Xuống Hố Cả Nút" đó sao?
Nhà nước giao dịch kinh doanh thì cứ bắt chước thằng Tàu
Chung một giuộc "Xạo Hết Chỗ Nói", cùng nhau tham nhũng... 

Ông Bí thư đảng cộng sản Nam Tư đã phán một câu rất đúng
"40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản là đã lún cái đầu"
Dalai Lama đã nói: "Cộng sản là côn trùng, là sâu, là rác"
Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel: "Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian ác"... đúng luôn. 

Ôi đất nước 
Sao lại quá nhiều khỉ diễn tuồng?!. 
Nhiều ma, lắm quỉ!
Điên cuồng vô tận

Quan các cấp thối tha vì làm dơ, ăn bẩn... 
Tại sao dân không mau "tẩn" chúng đi
Còn tiếc, còn thương chúng để làm gì?
Để phải đóng quỹ, phải chi cho khốn nạn.... 

05.09.2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo