Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo là công cụ thống trị của nhà nước cộng sản vô thần - Dân Làm Báo

Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo là công cụ thống trị của nhà nước cộng sản vô thần

Trần Quang Thành (Danlambao) - Cuối kỳ họp thứ hai diễn ra tại Hà Nội vào hạ tuần tháng 11/2016, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Trải qua nhiều lần sửa đổi và lấy ý kiến nhiều chức sắc tôn giáo quốc doanh, nhưng gần như những điều luật cơ bản làm công cụ cho nhà nước cộng sản nhằm kiểm soát và đàn áp tôn giáo vẫn giữ nguyên mặc dù cố thay đổi đôi chút ngôn từ.

Hội đồng Liên tôn đã lên tiếng bác bỏ luật và vạch rõ Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo bộc lộ chủ nghĩa vô thần, toàn trị của nhà nước cộng sản.

Từ giáo phận Vinh, Linh mục Anton Đặng Hữu Nam đã bình luận về Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành.Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo