Tổ cha lũ ngợm! - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Tổ cha lũ ngợm!

< A >
Bên Cu Ba có ông Rô
Có nhiều điểm giống ông Hồ Việt Nam
Cùng theo chủ nghĩa tối tăm
Để cho dân tộc lầm than đói nghèo

Cùng tài đóng kịch rất siêu
Sắm toàn vai tốt thu nhiều vinh danh:
cả đời vì nước, vì dân
anh hùng, vĩ đại, vĩ nhân một thời.

Từ khi tơ nét ra đời
Xấu xa che đậy cứ lòi dần ra
Ông thì độc ác, gian tà.
Ông thì tàn bạo, xa hoa ai bằng.

Ông này tình ái lăng nhăng.
Ông kia chẳng kém vài trăm bạn tình. 
Ở thời bưng bít thông tin
Ông Hồ chết có người còn tiếc thương.

Giờ đây đen trắng rõ ràng
Ông Rô chết, hẳn dân càng mừng thay.
Thế mà tin báo sáng nay
Rô bên Cu chết, ở bên này chịu tang.

Tức căm, nhục nhã, bẽ bàng
Mồ cha không... khóc cha căng xứ người.

Tổ cha lũ ngợm đười ươi!

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.