Việt gian Phạm Minh Chính - Dân Làm Báo

Việt gian Phạm Minh Chính

CTV Danlambao - Giữa những hành vi xâm lấn, chiếm đóng, vi phạm chủ quyền lãnh thổ và biển đảo Việt Nam của Trung cộng, Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tổ chức Trung ương của đảng cộng sản Ba Đình vẫn cam kết sẽ đóng góp tích cực vào việc tăng cường và vun đắp quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai đảng, hai Ban Tổ chức Trung ương.

Được tiếp đón bởi các quan thầy của "mẫu quốc", Phạm Minh Chính đã sung sướng bày tỏ vui mừng, phấn khởi được dẫn đầu đoàn đại biểu Việt gian, được quan thầy đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí, anh em chân thành bày tỏ cảm ơn Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan hữu quan của đảng cộng sản Tàu đã dành đoàn Việt gian này.

Chỉ có những tên Việt gian mới hân hoan, chân thành, mới tiếp tục xem những kẻ xâm lược là đồng chí, anh em và đã cúi đầu cám ơn "sự hỗ trợ và giúp đỡ to lớn và hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho (đảng cộng sản) Việt Nam trong những năm qua".

Chỉ có những kẻ nối giáo cho giặc mới bày tỏ vui mừng quân xâm lấn tổ chức thành công Hội nghị Trung ương của chúng để từ đó tiếp tục cúi đầu "coi trọng và chân thành mong muốn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển, coi đây là chủ trương nhất quán, lâu dài và là sự lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của (đảng cộng sản) Việt Nam."

Chỉ có những tên hèn với giặc, ác với dân mới tiếp tục ra sức tăng cường hợp tác quốc phòng với những tên mang tàu bè, súng ống cướp bóc ngư dân, lại phối hợp với an ninh của kẻ thù đề "làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai đảng."

Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức trung ương của đảng Ba Đình sang khấu đầu Bắc Kinh có thể được xem như là một cam kết sẽ tiếp tục thuần phục quan thầy sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump của Hoa Kỳ trực tiếp điện đàm với Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan.

Bên cạnh đó, với trò đả muỗi diệt ruồi của Nguyễn Phú Trọng đang đi vào bế tắc vì chống chúng là chống ta, Phạm Minh Chính và đoàn Việt gian cũng đã có nhiều buổi làm việc / học tập với Ban Tổ chức T.Ư và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật T.Ư đảng cộng sản Tàu nhằm tìm hiểu kinh nghiệm và có thể nhận thêm chỉ thị để về tiếp tục "công cuộc đồng chí đánh đổng rận."

14.12.2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo