10 bí kíp của Hồ Giáo - Dân Làm Báo

10 bí kíp của Hồ Giáo

Ối giời mấy bác ơi
Tôi vừa nghe đạo mới
Dân Làm Báo vừa đăng
Đây là đạo quốc nội.

Bác hỏi đạo thế nào
Bí kíp ra làm sao?
Bác Đồ Hiếm ghi rõ
Mười bí kíp trên báo. [1]

Quyển một dạy lưu manh
Lấy tên nhóm cho mình
Làm tên riêng để gọi
Đó là quyển đạo danh.

Hai quyển dạy cướp văn
Quyển ba cướp văn vần
Là đạo thơ thiên hạ
Quyển bốn là đạo văn.

Quyển năm cướp vợ người
Hộ lý làm đồ chơi
Là đạo thê bí kíp
Để làm việc trồng người.

Toàn dân Việt chống Tây
Quyển sáu dạy thế này
Cướp công lao dân chúng
Gọi là đạo công đấy.

Quyển bảy dạy võ mồm
Khoe giỏi đủ mọi môn
Tiếng Việt Nam thì ngọng
Gọi là quyển đạo ngôn.

Quyển tám dạy chuyện tình
Cháu ngoan và gái xinh
Lãnh đạo muốn hưởng thụ
Học bí kíp đạo tình.

Quyển chín dạy quyền biến
Giết người không mang tiếng
Nhỏ nước mắt cá sấu
Đó là quyển đạo diễn.

Quyển mười dạy làm giàu
Đất đảo bán cho Tàu
Đó là quyển đạo tặc
Phải học tập làu làu.

Nghe buồn quá bác ơi
Thời mạt pháp đây rồi
Nảy sinh đạo Hồ giáo
Khổ dân Việt Nam tôi.

24.03.2017


Chu Bách Việt


________________________________________


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo