Diễn văn Tổng Thống Donald Trump đọc tại lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 28/02/2017 (Phần 1) - Dân Làm Báo

Diễn văn Tổng Thống Donald Trump đọc tại lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 28/02/2017 (Phần 1)Nguyễn Hùng (Danlambao) - Cùng anh chị em các nơi, 

Bài diễn văn Tổng Thống Mỹ Ông Donald Trump đọc trước lưỡng viện Quốc Hội Mỹ đêm 28/02/2017 rất quan trọng - không những đối với hầu như tất cả các nước trên thế giới mà còn kể cả Tàu và Việt Nam. Đường lối và cách xử sự của Mỹ trong 4 năm tới và xa hơn là 8 năm tới đều được ông Trump gói gém trong bài diễn văn rất bao quát này.

Người dân Việt chúng ta hầu hết đều bị chi phối bởi những gì đang xảy ra trên chính trường Mỹ, nhất là nhà nước độc tài chuyên chế của đảng cộng sản VN càng bị chi phối nhiều gấp bội vì họ không còn thế lực thiên tả tại Mỹ bao bọc như họ đã từng được hết Clinton rồi đến Obama bao che hà hơi tiếp sức để họ mặt sức làm giàu trên xương máu người dân, trên tài nguyên và luôn cả đất đai cùng biển cả.

Tôi xin bỏ chút ít thời giờ cố gắng phụ đề tiếng Việt bài diễn văn này. Hy vọng sẽ giúp anh chị em các nơi, nhất là anh chị em trong nước, biết thêm cụ thể sách lược và chiến lược của Tổng Thống Donald Trump và dùng nó bổ túc cho hành trang đấu tranh xóa bỏ chuyên quyền độc tài cộng sản đảng trị, giành lại quyền con người, quyền tự do dân chủ, nhất là góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đánh đuổi giặc Tàu cộng ra khỏi biển Đông.

Xin giới thiệu phần một của bài diễn văn. Phần hai sẽ được hoàn tất trong thời gian từ hai đến ba ngày tới.

Thân ái

Ngày 04/03/2017Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo