Kẻ cai trị chỉ biết "học" khi người dân dạy cho chúng một bài học! - Dân Làm Báo

Kẻ cai trị chỉ biết "học" khi người dân dạy cho chúng một bài học!

Tháng Chín (Danlambao) - Ngô Văn Khánh - Phó tổng Thanh tra Chính Phủ phát biểu rằng Đồng Tâm là "bài học lớn với người dân và cơ quan quản lý nhà nước" (1). 

Bài học "lớn" này sẽ không có nếu người dân Đồng Tâm không đứng lên cương quyết giữ đất và bắt giam 38 tên cường hào ác bá bao gồm các quan chức và CSCĐ của bộ máy cầm quyền.

Đồng Tâm không phải là vụ cướp đất phi pháp đầu tiên và duy nhất được núp dưới chiêu bài "cưỡng chế" và "giải phóng" của chế độ. Từ nhiều năm qua, tập đoàn cai trị đã cướp quyền sở hữu chủ toàn bộ đất đai của dân tộc và mặc tình "quy hoạch" có chủ trương, có chính sách để làm giàu. Mặc cho dân oan ba miền ta thán, mặc cho nông dân mất trắng đất đai, chúng chẳng bao giờ mở bài học "phục vụ nhân dân" ra để mà học và áp dụng.

Vì đã là cướp thì không thể có chuyện học hành. Nếu có chúng chỉ học cách cướp sao cho ổn thoả nhất.

Theo Ngô Văn Khánh: "Sau vụ việc này, Thanh tra Chính phủ với tư cách là cơ quan trực tiếp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo sẽ cùng các cơ quan nhà nước khác tổng kết, rút kinh nghiệm, thận trọng đưa ra những kiến nghị, bổ sung vào quá trình quản lý của mình".

Câu hỏi được đặt ra là từ trước đến giờ, TTCP có trực tiếp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân và giải quyết một cách công bằng, rốt ráo hay không? Câu trả lời là không! Và nếu vậy thì mọi tổng kết, rút kinh nghiệm đều vô nghĩa và mị dân. Ngô Văn Khánh nói rằng phải "thận trọng" trong kiến nghị và quá trình quản lý. Dựa vào kinh nghiệp hơn nửa thế kỷ với tập đoàn mánh mung và lừa đảo này, chúng ta biết chắc chúng sẽ "học" những phương án dùng luật rừng tinh vi và chặt chẽ hơn để dễ bề cướp đất của dân.

Ngô Văn Khánh cho rằng: "Đây là bài học lớn cho cả hai phía, không chỉ người dân mà cả cơ quan quản lý nhà nước".

Thưa ông quan thanh tra của đảng cướp chuyên nghiệp: người dân Đồng Tâm chính là những người đã soạn nên bài học chứ không phải là những kẻ đi học bài. Bài học đó là dứt khoát chống lại cường hào ác bá, bắt trói những tên côn đồ và bè lũ quan tham đi cướp đất của dân. Và những người dân Việt khác nếu có học bài học Đồng Tâm thì đó là: "Đồng Tâm siết chặt tay nhau làm cho chế độ biết sợ".

Và bài học mà đảng và tập đoàn cai trị CSVN cần phải bắt đầu học và thấm nhuần là: Ngày nào còn độc quyền cai trị thì ngày đó chuyện các cán bộ quan chức cướp đất để làm giàu vẫn xảy ra và ngày đó đối với người dân, tập đoàn cai trị vẫn là một thế lực thù địch cần phải giải trừ.

25.04.2017__________________________________

Chú thích:Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo