Nguyễn Hữu Tấn tự tử trong đồn công an - Dân Làm Báo

Nguyễn Hữu Tấn tự tử trong đồn công an

Đồn công an là thiên đường hạ giới
Chỉ một đường vào, chẳng có đường ra
Nơi tự tử an toàn tùy lựa chọn
Bằng dây thừng hay sắt thép như dao

Tự treo cổ giờ không còn ưa chuộng
Kiểu chết nầy ít để lại tiếng vang
Để cái chết đạt yêu cầu của đảng
Không gì bằng hãy tự tử bằng dao

Kiểu chết mới nhưng vô cùng "ấn tượng"
Đảng tìm tòi sáng tạo tận Vĩnh Long
Chết có máu do cắt lìa cổ họng
Mới răn đe dân són đái trong quần

Đảng chỉ thị đồn công an cả nước
Mau phát huy sáng kiến chết trong đồn
Để chăn đắt bầy cừu vài năm nữa
Trước khi giao đất nước hẳn cho Tàu

Nguyễn Hữu Tấn tên anh ghi sử sách
Bị đập đầu cắt cổ quá thương tâm
Đảng cộng sản Ba Đình loài khát máu
Uống máu... đờ bờ... vẫn chưa đủ hay sao?

06.05.2017Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo