Nhà nước Công an trị - Dân Làm Báo

Nhà nước Công an trị


Ai đưa anh Nguyễn Hữu Tấn vào đồn? Công an.
Ai buộc tội anh Tấn may cờ vàng? Công an.
Ai diễn giải luật pháp để khép tội hành vi may cờ vàng? Công an.
Ai thẩm vấn anh Tấn? Công an.
Ai quay video quá trình thẩm vấn? Công an.
Ai gọi gia đình anh Tấn đến nhận xác anh? Công an.
Ai khám nghiệm tử thi (nếu có khám nghiệm)? Công an.
Ai kết luận về cái chết của anh Tấn? Công an.
Ai độc quyền trả lời (*) báo chí về nguyên nhân cái chết của anh Tấn? Công an.
Ai điều tra vụ việc anh Tấn chết trong đồn công an (nếu có điều tra)? Công an.

Vậy, bạn đã hiểu thế nào là nhà nước công an trị chưa?_______________________

(*) Lẽ ra phải dùng từ “giải thích”, các đồng chí ấy mới ưng, chứ công an là đặc biệt ghét dùng các từ “trả lời”, “giải trình”, “khai nhận” trước dân.

- Nhan đề do Danlambao đặt.


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo