Đối thoại phải thật lòng, thiện chí và bình đẳng - Dân Làm Báo

Đối thoại phải thật lòng, thiện chí và bình đẳng

Trần Quang Thành (Danlambao) - Giáo sư Nguyễn Đình Cống trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Trong suốt mấy thập kỷ cai trị đất nước, đảng cộng cũng có tổ chức đối thoại với nhiều tầng lớp xã hội nhưng hầu như là chỉ để đối phó với sức ép dư luận, vào những lúc họ bế tắc.
 
Giữa đối thoại và thực thi những cam kết sau đối thoại là một khoảng cách. Thậm chí có khi đã bị giới cầm quyền cộng sản bội ước. Kinh nghiệm trong mấy chục năm độc tài toàn trị của đảng cộng sản đã phơi bày thực tế đó kể cả phải trả giá bằng xương máu

Giáo sư Nguyễn Đình Cống trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành đã nêu rõ “Đối thoại phải thật lòng, thiện chí và bình đẳng”

Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe

(Youtube PV Giáo sư Nguyễn Đình Cống”
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo