Nếu quỷ giam em tù ngục lưu đầy - Dân Làm Báo

Nếu quỷ giam em tù ngục lưu đầy

Nếu đời lấy đi
đôi cánh thiên thần
em cứ đến với người
bằng trái tim nhân ái

nếu ai cướp em
niềm tin hy vọng
em hãy ca vang lên
bằng tất cả tin yêu

nếu qủy giam em
tù ngục lưu đầy
em cứ nói thiên thần
hồn em là biển rộng

và nếu đời này
sẽ không là mộng
thì ai cấm được em
dệt mộng ở trong hồn


Cong Do


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo