Tố cáo thân chủ: Chuyện nhỏ ở Việt Nam dưới thời XHCN - Dân Làm Báo

Tố cáo thân chủ: Chuyện nhỏ ở Việt Nam dưới thời XHCN

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Khi nghe dư luận lên tiếng “phản cảm” với đề nghị tố cáo thân chủ của đại biểu cuốc hội, Bá tước Đờ Ba-le lè lưỡi lắc đầu. Đối với vị bá tước thân cư thê quê nước vợ này (Bá tước phu nhân dân Hải Phòng), việc tố cáo thân chủ không có gì phải ầm ĩ lên, vì đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ ở VN dưới thời đảng của bác  Bí Lú bú lý đang xoay dựng CNXH, “biết hết thế kỷ này đã hoàn thiện chưa”.


Đề nghị của một đại biểu đảng biểu đại vào Cuốc Hội nào đó đưa vào bộ luật hành sự điều luật tố cáo thân chủ quả thật là chuyện lặt vặt không có gì phải ầm ỉ lên khi đem so với những chuyện tày đình gấp bội Bác và Đảng đã có công với Cắt Mạng Việt Nam đã thực hiện trong quá trình xoay dựng đưa Cả Nước Xuống Hố.

Vài trong vô số những chuyện tày đình mà Bác và Đảng của Người đã làm được, “làm tốt” là: Bán đứng nhà cách mạng Phan Bội Châu cho Thực dân Pháp; qua Phong trào Cải cách Ruông Đất, cổ súy vợ đấu tố chồng, con cái đấu tố cha mẹ; sai thuộc cấp giết nhân tình đã có con vói mình và sau đó từ bỏ con mình sinh ra; vân vân và vân vân.

Nghĩ đến đó, Bá tước Đơ Ba-le không phải bổng dưng muốn khóc mà có lý do chính đáng để khóc thương cho Việt Nam đang chịu trăm cay nghìn đắng dưới thời CS cai trị.

Toàn những chuyện chỉ có thể xảy ra ở nước mang tên CHXHCNCC (Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa “cái” Chi Chi) mà không đâu có, không ai có, như luật buộc luật sư biện hộ phải đi tố cáo thân chủ mình.

Hãy nhìn những việc tày trời CS từng làm, luật luật sư phải tố cáo thân chủ, nếu có, cũng chỉ là "chuyện nhỏ" ở Việt Nam dưới thời Xã Nghĩa! Chẳng những thế, nó (luật này) còn rất "lô gích" với cái chế độ man rợ nhất lịch sử nhân loại này.
Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo