Việt Nam đất nước tang thương - Dân Làm Báo

Việt Nam đất nước tang thương


Việt Nam được bố Tàu thay nội tạng
Phổi làm bằng rỉ thép Formosa
Hít thở được cả khí trời ô nhiễm
Tàu cam đoan phổi vĩnh viễn an toàn

Hai quả thận Hoàng Trường Sa cắt bỏ
Nước tiểu Tàu đang nhiễm độc biển đông
Cá chết trắng biển Miền Trung hấp hối
Đảng chẳng màng lại há mõm bưng bô

Tàu cắt nốt lá gan và túi mật
Nhuệ khí không còn , hùng khí Việt tiêu ma
Đảng tự tại đứng khom lưng chầu giặc
Dù ương hèn mang nhục chẳng hề chi

Tim co bóp nhưng là tim nhân tạo
Mơ ước làm gì bóng độc lập tự do
Máu đại Hán chui lòn vào huyết quản
Nuôl bọn Ba Đình thành đảng cướp tay sai

Thay bao tử của loài bò nhai lại
Đảng nhai hoài chủ nghĩa chó tru ma
Bao tử bóp quê hương nghèo xơ xác
Ai sang giàu bằng đầy tớ nhân dân

Chỉ còn lại khúc ruột già ngàn dặm
Nhìn hậu môn đảng cứ tưởng là mồm
Ra nghị quyết hoà hợp xong hoà giải
Để thờ Tàu lạy Tập cứu Hồ gian
Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo