Lưới cá và lưới trời - Dân Làm Báo

Lưới cá và lưới trời

Biển Nha Trang tự nhiên mất sóng
Sóng theo chân Mẹ Nấm vào tù
Sóng đập cửa trại giam đòi công lý
Sao bỏ tù Mẹ Nấm đến 10 năm!

Đừng cao ngạo đảng Ba Đình ôn dịch
Đừng dồn dân vào góc chết chân tường
Đừng thách thức với Tự Do - Dân Chủ
Đừng xem thường tiếng vọng của người dân

Đừng mộng ảo sẽ triệt tiêu Mẹ Nấm
Sống 1 lần và chết một lần thôi
Ai sợ ai? hỏi Trọng, Quang, Ngân, Phúc
Giờ cáo chung của đảng đã gần kề

Tờ lịch ghi ngày ra tòa Mẹ Nấm
Đang nằm chờ giờ lịch sử sang trang
Lưới Vũng Áng của ngư dân tơi tả
Nhưng lưới trời lồng lộng đợi chúng bay.

04.07.2017Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo