Mẹ Nấm và chúng ta - Dân Làm Báo

Mẹ Nấm và chúng ta

Năm xích lô (Danlambao) - Sau hơn 8 tháng biệt giam Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, từ ngày 10/10/2016 đến thứ gọi là phiên tòa ngày 29/06/2017 của Việt gian cộng sản cho thấy tính mọi rợ, rừng rú và gian trá của một chế độ tự xưng là "dân chủ gấp vạn lần tư bản", một chế độ đã ký kết với thế giới và Liên Hiệp Quốc những văn bản về quyền con người hiện nguyên hình là một lũ quỷ đội lốt người.

Luận điệu cưỡng hiếp từ ngữ của nhà cầm quyền "Từ năm 2012 đến tháng 10.2016, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sử dụng Facebook cá nhân soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, xuyên tạc, đả kích, nói xấu đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc; đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo đất nước của Đảng, sự điều hành, quản lý xã hội của Nhà nước; tuyên truyền, kích động chống lại Nhà nước, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội."

Từ bản án của chế độ vô nhân, chúng ta có suy nghĩ gì và thái độ ra sao?

Cưỡng từ hiếp chữ

Cưỡng từ: "... chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, xuyên tạc, đả kích, nói xấu đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;...".

Phản luận: Đầu tiên là Đảng và Nhà nước như vợ với chồng là một cặp, đôi khi có quan hệ đồng tính thì đừng nhập nhằng là cá thể hoặc phân hai chủ thể theo thói vô giáo dục, coi thường dân trí. Công chức Nhà nước cũng là đảng viên và chỉ có đảng viên mới nắm vị trí quan trọng của Nhà nước; nói theo tiếng Việt là hai trong một. Khi công chức/đảng viên phạm tội thì pháp luật và đảng chế như mớ "xà lách-xà bần", xử lý nội bộ theo đảng chế hay luật rừng của Nhà nước tự xưng là sự đắn đo vì theo luật (bất kể từ phía đảng hay thứ gọi gì đó) thì chúng cũng một giuộc như đảng thì lấy ai phục vụ cho nhiệm vụ tay sai đây? Nhưng một công dân chỉ phạm một lỗi nhỏ như trong giao thông chẳng hạn sẽ bị sử phạt tới nơi đến chốn thì chế độ này được hiểu theo lý lẽ bình thường....?

Thứ đến đảng cho là sai sự thật, không có căn cứ ở điểm nào? Nguyên tắc công tố là phải dẫn chứng chớ không thể nói đương sự sai và chấm hết. Mẹ Nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đòi hỏi sự minh bạch về sự hủy hoại môi trường của Formosa là sai? Mẹ Nấm chống giàn khoan của Trung cộng HD981 trong "chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán" của Việt Nam là không được phép? Mẹ Nấm nói về những góc tối của phía "tư pháp" khi người dân khỏe mạnh nhưng chết bất thường khi nhập đồn côn an vì những lý do bất khả thi như chuyện thần thoại là vấn đề "nhạy cảm" của chế độ?

Một Nhà nước chưa gọi là dân chủ nhưng đại diện người dân (tạm quên đảng Việt gian CS qua một bên) thì những vấn đề Mẹ Nấm nêu phải làm nhà cầm quyền suy tư lại, mới mong được sự tin yêu của công dân (khổ nỗi là tin hay không, yêu hay ghét thì cứ áp dụng điều 4 Hiến pháp). Câu hỏi đặt ra cho Nhà nước CS là tại sao quy kết là quần chúng nói xấu đường lối bán nước của đảng Cộng sản Việt Nam? Quần chúng nhân dân chỉ nói sự thật chớ không dối trá lừa mị như đảng. Mẹ Nấm chưa bao giờ chống đảng, Mẹ Nấm chỉ thực thi quyền công dân.

Nói xấu chế độ khi ám chỉ mình làm tốt nhưng đối tượng nói không đúng sự thật thì phải dẫn chứng vì nếu không thì chế độ CS đã sai từ căn bản. Nhà cầm quyền rất ngu xuẩn khi cưỡng bức thường dân bị trị đi vào bạo lực hơn những gì tuyên truyền về "thực dân đế quốc". Thực dân đế quốc nào đi nữa thì họ không cùng chủng tộc nên có những hành xử man rợ đáng lên án, riêng đảng CSVN (Cộng sản Việt Nam) cùng dân tộc nhưng phục vụ cho đất nước dân tộc hay ngoại bang? Rất nhiều dẫn chứng nói về bản chất của đảng CSVN nhưng trong phạm vi bài không nên viết quá dài nên người viết chỉ nêu một câu hỏi nhỏ là ai là kẻ gian dối và vô căn cứ?

Cưỡng từ: "xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc...".

Phản luận: Ai là kẻ xuyên tạc lịch sử? "Cách mạng Việt Nam", đây mới là xuyên tạc vì không minh bạch trong từ ngữ. Theo ý của nhà cầm quyền là không có đảng thì đất nước Việt Nam ngày nay không còn hiện diện trên địa cầu này như ngụ ngôn "sinh cha rồi mới sinh con, sinh cháu đầu lòng rồi mới sinh ông".

Đất nước Việt này còn có gì để đảng Việt gian CS bán là điều đau lòng cho những gì tiền nhân đấu tranh và mong truyền lại cho con cháu nhưng con cháu đâu rồi? Chỉ thấy lũ bán nước hại dân!

Ai là kẻ gây chia rẽ dân tộc? Chính đảng CS Việt gian bán nước đã chia rẽ dân tộc!

Khi phong trào độc lập-canh tân của Phan Bội Châu hay canh tân-độc lập của Phan Chu Trinh khởi xướng. Chưa bàn đúng sai nhưng hai tiền bối đều có tinh thần dân tộc thì đảng CSVN dưới sự chỉ đạo của Đệ tam quốc tế muốn nhộm đỏ thế giới dưới tên Hồ Chí Minh và cộng đảng đã bán đứng Phan Bội Châu cho Pháp, đủ chứng minh ra sao.

Nên nhớ là trong đường lối/chủ trương của CS là đấu tranh giai cấp thì không có hận thù thì đảng phải tạo thù hận. Việt gian CS phải tạo mâu thuẫn xã hội để cai trị nên những gì gọi là "Nhà nước" chỉ là song thai. 

Đảng CSVN đã biết khai thác tình trạng đói nghèo ở miền Bắc để có cái gọi là Cách mạng tháng tám cướp chính quyền nhưng chính họ trong lý luận (đấu tranh giai cấp,...) mới là kẻ gây chia rẽ dân tộc. Kẻ nào rêu rao "hòa hợp hòa giải" nhưng ai hòa thì bắt giam, ai giải thì bắt nhốt mới thấy trò khỉ của đảng.

Cách mạng là gì người viết chẳng cần lập lại. Với chế độ hiện nay thì chúng ta cần phải cách mạng. 

Cưỡng từ: "...đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo đất nước của đảng, sự điều hành quản lý xã hội của Nhà nước..."

Phản luận: Một nhà cai trị nắm quyền sinh sát trong tay lại sợ một cá nhân, chưa nói đến yếu tố chân yếu tay mềm "gây hoang mang lo lắng..." thì Nhà nước này nên thoái vị. Với một cá nhân mới nói nhưng chưa hành động những gì quyền công dân được ghi rõ trong Hiến pháp bị gán ghép vào những tội danh vô lý thì đối ngoại và bảo vệ chủ quyền đất nước là mộng du của chế độ. Việt gian CS đã coi thường và phỉ nhổ vào quốc tế khi Mẹ Nấm đã từng được vinh danh và mới nhất với đệ nhất phu nhân Hoa kỳ. 

Niềm tin vào đảng như chợ trời và làng chơi. Đảng Việt gian chứng minh tinh thần phục vụ "chủ nhân" ra sao qua vài thí dụ mới nhất ở Yên Bái. Đây là người thật đảng thật ở một trong những tỉnh nghèo nhưng "đầy tớ" vẫn đổ thừa là nhân dân chẳng bao giờ tin vào đảng.

Nếu đảng được nhân dân tin yêu thì chẳng cần cưỡng hiếp điều 4 trong Hiến pháp tự diễn.

Sự điều hành quản lý xã hội ra sao khi thực phẩm tràn lan, ra đường gặp cướp không biết là côn an hay côn đồ, cán bộ hơn côn đồ, ngoài tham nhũng công chức còn hối lộ, mua chức bán quyền thì xã hội này đi về Trung cộng chắc như bắp.

Cưỡng từ: "...đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo đất nước của đảng,..."

Phản luận: Một đảng với vài triệu đảng viên lại sợ một cá nhân "gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng..." thì đảng đó nên chết đi vì chẳng có tư cách điều hành đất nước!

Đảng Việt gian CS đã lộ rõ hình hài là kẻ gian dối tàn bạo nên mới sợ những tiếng nói trung thực cho đất nước giống nòi. Đảng Việt gian CS nghĩ là mình cưỡng bức nhân dân và tuyên truyền là "sống mái" và cho là mãi thì đã phản khoa học và lịch sử vì tất cả đều là tương đối nên chẳng có gì là vĩnh viễn.

Đảng Việt gian đã tự xưng là được sự tin yêu của nhân dân thì áp đặt điều 4 trong Hiến pháp rõ là trẻ con không chịu lớn. Xin lỗi là chị em đứng đường nhưng muốn nhân dân tin là đảng còn trinh.

Cưỡng từ: "...tuyên truyền, kích động chống lại Nhà nước, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội."

Phản luận: Trong xã hội, sự đối kháng là điều bình thường vì tư tưởng khác nhau, chỉ khác biệt và cách hành xử ra sao cũng là một chiều hướng tích cực cho phát triển của tinh thần dân chủ. Trong tất cả mọi khía cạnh xã hội đều có mâu thuẫn, từ mâu thuẫn sẽ có những phản đối. Vấn đề là nhà cầm quyền đặt lợi ích ra sao mới có những hành vi bảo vệ quyền lợi, cho đảng hay cho đất nước dân tộc. Khi tôi có tư tưởng bảo vệ môi trường, tôi nói lên những gì luật không cấm, tôi phản đối hành động xâm lược của ngoại bang và tôi nói lên quyền công dân nhưng bị ngăn cấm là một điều khó hiểu đến lên án, vậy tôi sai hay chế độ say (không sai chính tả)?

Những tiếng nói thực thi quyền công dân, chưa nói đến dân chủ bị đàn áp và kết án thì những gì chế độ này chẳng còn gì để bàn vì họ đang thực thi những gì cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa từng nói. Trật tự an toàn xã hội là khi đảng Việt gian nắm quyền, trước đó thì chính họ là kẻ khủng bố.

Nhận định

Chúng ta có lý luận chính nghĩa và đã lên tiếng với những đồng hành của quốc tế về những sai trái của chế độ nhưng họ vẫn dửng dưng và coi thường. Đảng Việt gian CS đã từng ký kết những Hiệp định và chưa bao giờ tôn trọng những gì họ ký kết với quốc tế thì cá nhân hoặc dân tộc này chẳng là gì đối với họ khi bản thân họ đã là tay sai. Đã là tay sai thì đương nhiên phải thực hiện những gì chủ nhân (khác rất xa với chủ nhân trong tuyên truyền) giao trách.

Một trò họ học từ Bắc Hàn (theo cách khỉ của đảng là Triều Tiên) là bắt giam và kết án những tiếng nói cho Tự do Dân chủ, sau đó là bán cho Hoa kỳ. Với Trump thì chẳng đạt tác dụng.

Chẳng lẽ chúng ta mãi cam chịu sự áp bức nhân dân và sự thỏa hiệp với vai trò bán nước của đảng Việt gian cộng sản?

Kết luận

Những gì người viết nêu trên là muốn phần nào giải tỏa một số ưu tư tinh thần yêu nước của một số anh chị em chúng ta để biết mình sẽ hành động ra sao với thể chế này. Trong đấu tranh có nhiều vấn đề bạn biết rõ nhưng chưa thể trình bày và dẫu có thì cũng chưa đạt tác dụng.

Người viết chỉ xin tâm tình một điều, là với chế độ này chúng ta đừng đắn đo bạo lực hay bất bạo động, miễn sao đạt được ước vọng của dân tộc!

Từ những dẫn chứng nêu trên thì những gì nhà cầm quyền Việt gian cộng sản này kết án Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là vô giá trị!

Nhà cầm quyền muốn qua bản án phi lý vô nhân mong trấn áp những tiếng nói công dân nhưng họ có đạt tác dụng hay làm nhân dân ý thức hơn trách nhiệm với đất nước?

Chúng ta những người yêu đất nước và mong muốn Tự do Dân chủ hãy quyết liệt hơn nữa! Tự do Dân chủ sẽ hiện thực trên đất nước với niềm tin và hành động!

2/7/2017Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo