Mẹ Nấm và quẫy đạp của cá - Dân Làm Báo

Mẹ Nấm và quẫy đạp của cá


"Chắc chắn là vài nét này không giống chị đâu. 
Tôi đã được gặp chị bao giờ. 
Tôi cũng không biết vẽ theo hình. 
Tôi chỉ vẽ màu xanh của biển. 
Bồ câu trắng. 
Và con cá còn sống. 
Có ai giam cầm được biển đâu. 
Họ chẳng thể mua rẻ linh hồn chị. 
Sự mong mỏi, người với người trên trái đất này xin đối xử với nhau hiền từ hơn, 
     đôi khi cũng quá khó khăn. 
Tôi biết thế và chỉ luôn nhận làm kẻ thua cuộc. 
Nhưng niềm hy vọng về một đất nước, 
một thế giới tươi đẹp hơn vẫn còn 
    quẫy đạp như con cá kia. 
Bởi những người như chị. 
Mẹ Nấm." Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo