Nguyễn Xuân Phúc - hãy mau mau móc vàng trong dân - Dân Làm Báo

Nguyễn Xuân Phúc - hãy mau mau móc vàng trong dân

Tư nghèo (Danlambao) - Dĩ nhiên chú Phúc cái đầu dặt dẹo, cục não mất thăng bằng thì cũng khó bị ngu toàn tập tới mức thiệt thà nói theo kiểu Tư nghèo giật tít. Phải là "sớm có chủ trương huy động đô la trong dân" mới đúng trường phái chôm chĩa có đạo đứt chớ bà con.

Hết vàng trong dân rồi tới đô la trong dân. Sao mà tìm cách moi, ra sức móc woài dzậy mấy cha!? Mà tìm cách nhắc nhở đàn em 3 lần cho cái chủ trương moi mới phiền chớ!


Đô la sợ đồng bào không nghe rõ... phải là đô la Mỹ cho chắc cú.

Mà sao kỳ dzậy ta!?

Tiền tệ chính thức của nước cộng huề sở hụi quang dzinh là hồ tệ, có hình Hồ Giáo Chủ từ bi mím chi thiệt dễ thương muốn chết, mà sao lại chỉ muốn moi thằng cha Benjamin Franklin vậy cà. Bộ hồ tệ nó tệ mạc đến vậy sao?

Mà tại sao cha nội thủ tướng lại phải nhắc đến 3 lần mà công cuộc moi vẫn chưa được thành công đại thành công?

Thì đây, đồng chấy Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng trả lời ngay: "phần lớn ngoại tệ trong dân đã được chuyển hóa thành đồng Việt Nam..."

Phần lớn đã chuyển hóa thì còn bao nhiêu để... móc hở trời!

Vậy mà thủ tướng còn nhắc đến 3 lần để móc thêm thì phải nói đây đúng là chủ trương kiên trì móc, móc xối xả, móc như chưa bao giờ được móc.

Mà làm ơn đừng suy diễn nghe bà con. Móc là móc túi dân chớ không phải móc bậy móc bạ kiểu Hồ động chủ, sáng xuống suối, tối vào hang để móc à nghe! 

19.07.2017Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo