Phạt tù Mẹ Nấm 10 năm là đúng quy trình - Dân Làm Báo

Phạt tù Mẹ Nấm 10 năm là đúng quy trình

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Bản án 10 năm tù giam do luật rừng xử, dành “cho” Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vừa qua là “đúng quy trình” của đảng ta.

Trên đây là nhận định của Bá tước Đơ Ba-le sau khi nghe tòa án nước vợ sợ nước Tàu đến nỗi quan tòa, thay vì cầm cân, lại cầm “cờ” cho Chai-na “đái” (*) vào nền Tư Pháp nước CHXHCNCC.

Nói, khi ra bản án 10 năm tù cho Mẹ Nấm là đảng ta cầm “cờ” cho Chai-na “đái” vào nền Tư Pháp nước CHXHCNCC, là còn “nương miệng” (nương tay); đúng ra phải nói là đảng ta cầm “cờ” cho Chai-na “đái” xuống “Tuyên ngôn Độc Lập” do Mỹ viết bác Hồ đọc gần 72 năm về trước tại ba đình bốn miếu.

Mẹ Nấm đã làm theo lời bác Hồ dạy, “Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải lo giữ nước”; “Cán bộ là đầy tớ của nhân dân”. Nên, khi Nước bị Chai-na lấn đất cướp biển, Mẹ Nấm xuống đường cầm kéo cắt ngang cái lưỡi bò thò ra của Chai-na; khi Nước bị Chai-na xả rác, thải độc, Mẹ Nấm lên tiếng đuổi “Phọt Mô Xa” cút về Chai-na; khi quyền làm người bị bọn “đầy tớ nhân dân” do “bác” dựng nên phản lại “bác” tước đoạt, Mẹ Nấm nhắc nhở “ông bà chủ” phải đi đòi lại.

Mẹ Nấm mốc mạc như nấm mới không hay “lời bác dạy” nay đã hết linh, mà còn là phản động cực kỳ. “Vua Hùng” của “bác” là vua Hùng nào, “bác cháu ta phải lo giữ nước” là giữ nước nào khi chính cháu ruột bác là “Thượng tọa” Thích Chân Quang “thuyết pháp” rằng Lý Thường Kiệt đem quân đánh Tàu là hỗn láo, vì Chai-na là anh cả của Việt Nam.

Tình hình kết hợp rất là nhuần nhuyễn với việc bác Cả Lú đã thêm một ngôi sao vào “đội ngũ” bốn sao nhỏ qùi chầu sao lớn trên cờ Chai-na cho các cháu thiếu nhi cầm đi đón Thập Cận Bình, và đài VTV, tiếng nói chính thức của “nhà nước ta” cùng đã hơn một lần chưng chình ình Cờ Trọng Quỳ này chiếu cho cả nước cả cái thấy.


Nói chung quy, bản án 10 năm tù giam Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là đúng quy trình Đảng ta đang cầm “cờ” cho Chai-na “đái” vào mặt... “bác ta” đã “có công ra đi tìm đường …”

 
Tranh HatKa
Ghi chú:

(*) “Cầm c...cho chó đái”


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo