Phúc nghe nhạc làm nhục quốc thể - Dân Làm Báo

Phúc nghe nhạc làm nhục quốc thể

Phúc đến Đức chuyến này, đi ăn ké
Đừng hỏi thêm Phúc gặt hái những gì
Chỉ hái được trái khế chua làm ngọt
Rồi tưng bừng bốc phét đó... quê hương

Thủ tướng Đức đã chọn nhầm đối tượng
Ai lại mời tưởng thú Phúc làm chi
Nhạc giao hưởng để dành cho quý tộc
Bần cố nông như Phúc niễng biết gì ?

Nhìn vợ chồng Phúc, ngồi nghe hòa nhạc
Như đám chợ trời giữa chợ Đồng Xuân
Phe phẩy... quạt, y chang thời bao cấp
Văn hóa Ba Đình khó hội nhập văn minh

Cứ xem Phúc đang nghe bài giao hưởng
Chẳng khác nào cảnh đàn gãy tai trâu
Đành chịu trận như vịt ngồi nghe sấm
Thật nhục thay cho trí tuệ Ba Đình

Quạt, quạt nữa, bàn tay không phút nghĩ
Không gì bằng nhục quốc thể Phúc ơi!
Cả thế giới xem xong video clip
Sẽ châu mày, rồi nói "Phuc" You!

12.07.2017Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo