Thông điệp của Đại sứ Bruno Angelet, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam về việc kết án bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) - Dân Làm Báo

Thông điệp của Đại sứ Bruno Angelet, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam về việc kết án bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm)

Việc kết án 10 năm tù giam bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào ngày hôm qua sau khi bà biểu đạt ý kiến của mình về các vấn đề môi trường và xã hội một cách ôn hoà mâu thuẫn trực tiếp với Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền và Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam là một thành viên, trong đó quyền tự do ý kiến và tự do biểu đạt được ghi nhận là những quyền cơ bản, không thể thiếu được đối với phẩm giá và sự mãn nguyện cá nhân của mọi người, cũng như Điều 25 của Hiến pháp Việt Nam. Việc luật sư của bà chỉ được phép gặp bà vài ngày trước đây để chuẩn bị bào chữa cho bà đã đặt ra một câu hỏi về quyền đối với quy trình bào chữa thỏa đáng mà mỗi người Việt Nam được hưởng theo quy định pháp luật.

Quyết định của các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam không cho phép các đại diện của Phái đoàn EU cũng như của các đại sứ quán các nước thành viên EU quan sát phiên xét xử đã đặt dấu hỏi về sự minh bạch của quá trình xét xử. Liên minh châu Âu kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nhân quyền ở Việt Nam cũng như hợp tác với các cơ quan thẩm quyền nhằm hướng tới việc cải thiện tình hình nhân quyền tại đây.

Hà Nội,

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 6 năm 2017


*

Message by Ambassador Bruno Angelet, Head of the Delegation of the European Union to Vietnam on the conviction of Ms. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mother Mushroom)

Yesterday's sentencing of Ms. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh to 10 years in prison after she had peacefully expressed her opinion on environmental and social issues directly contradicts the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights to which Vietnam is a party, in which the freedoms of opinion and expression are enshrined as fundamental rights of every human being, indispensable for individual dignity and fulfilment, as well as Article 25 of the Vietnamese Constitution. The fact that her lawyer was allowed to meet her to prepare her defence only a few days ago calls into question the due process to which every Vietnamese is entitled under the law.

The decision by the Vietnamese authorities not to allow representatives of the EU Delegation and those of the EU Member States' embassies to observe the trial raises questions as to the transparency of the process. The European Union calls for the immediate and unconditional release of Ms. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

The European Union will continue to monitor the Human Rights Situation in Vietnam, and work with the authorities towards the improvement of the human rights situation in the country.

Hanoi,

Friday 30 June 2017Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo