Việt Nam sẽ có luật linh mục phải tố cáo tội của giáo dân? - Dân Làm Báo

Việt Nam sẽ có luật linh mục phải tố cáo tội của giáo dân?

Cu Tèo (Danlambao) - Phát huy tinh thần điều luật Luật sư phải tố cáo tội thân chủ mình mới ban hành, nước CHXHCNCC liệu “có khả năng” thừa thắng xông lên, ra thêm luật Linh mục phải tố cáo với nhà nước do bác Hồ bước xuống Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu đói?

Trên đây là “bức xúc” của Cu Tèo, một con chiên tội lỗi đầy mình, nhưng lại sợ xuống hỏa ngục mặc dầu nghe “đồn” dưới hỏa ngục nhiều em đẹp hơn trên thiên đàng, nên có bề “năng nổ” đi xưng tội mỗi năm ít nhất là một lần. 

Tuy biết những tội lỗi con chiên phải “cáo minh” cùng linh mục thay Chúa là những tư tưởng, lời nói việc làm hay những điều thiếu sót đối với Mười Điều Răn của Đạo, trong đó hoàn toàn không có “phản động”, “âm mưu lật đổ chính quyền” hay “chống phá tổ quốc xã hội chủ nghĩa”, nhưng Cu Tèo vẫn “bức xúc”, sợ thím Ngân lại nổi hứng lên cơn như thím đã lên cơn cho ra luật buộc Luật sư phải tố cáo tội thân chủ. 

Cái “bức xúc” của Cu Tèo là “có cơ sở”, là dựa vào tình hình cụ thể đang diễn ra trước mặt. Lấy ví dụ mới nhất là Mẹ Nấm chỉ có xuống đường chống giặc xâm lăng biển đảo, bảo vệ môi trường, đòi hỏi nhân quyền, chứ cô ấy có làm gì phản động, đòi lật đổ "chính quyền nhân dân" bao giờ đâu, mà cũng bị phạt mười năm tù.

Cứ “bức” mà không “xúc” đổ đi đâu được cái rừng luật luật rừng này, Cu Tèo bèn đi tìm đến Bá tước Đờ Ba-le để mong được trấn an. Bá tước Ba-le lè lưỡi lắc đầu:

“Phi ni lô đia’ rồi Tèo ơi: Khi ngày trước “bác” Hồ đã làm được chuyện con cái “tố khổ tội ác” cha mẹ, thì ngày nay, các cháu ngoan “luôn sống theo gương bác Hồ”, cuốc hội của Thím Ngân phọt ra luật buộc luật sư tố cáo thân chủ cũng là chuyện... hết nước nói.

Nếu cứ để múa gậy vườn hoang mãi, sao lại không thể không “có khả năng”, Quất Hội của Thím Ngân lại phọt ra điều luật như Cu Tèo đang “teo”.

9/7/2017Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo