840 bí mật nhà nước bị lộ, không một ai bị bắt!? - Dân Làm Báo

840 bí mật nhà nước bị lộ, không một ai bị bắt!?

CTV Danlambao - Theo báo cáo của UB Thường vụ Quốc hội, Chính phủ thì trong vòng 17 năm có đến 840 bí mật nhà nước bị lộ. Lộ từ đường lối, chủ trương, chính sách tối mật đến tranh chấp về biên giới, biển đảo... Tuy nhiên không có... đồng chí thủ phạm nào bị lộ. Thế mới... tài!

Trong cái "tối mật" về tranh chấp biên giới, biển đảo, không biết "đứa nào" xì ra cái công hàm bán nước tuyệt mật của đồng chí Phạm Văn Đồng nhỉ? Ngoài cái công hàm này, còn cái gì mà các đồng chí chuyên nghề nhượng đất, bán đảo còn giấu giếm và chưa bị "lộ"?

Theo các ông bà trong thường vụ quốc hội của đảng thì hình thức lộ, mất bí mật nhà nước chủ yếu là qua thông tin, liên lạc; báo chí, xuất bản, quan hệ quốc tế...

Tất cả những "mảng" này đều nằm trong tay các quan chức đảng và nhà nước, tài liệu tối mật cũng từ các "đồng chí" ấy mà ra, vậy thì tại sao lại có chuyện:

"Một trong các hạn chế là trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước chưa cụ thể dẫn đến nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và nhân dân còn chủ quan, mất cảnh giác, làm giảm chất lượng, hiệu quả của công tác này."

Tài liệu, văn bản, thông tin mật của các quan, nhân dân nào chui vào đây để có chuyện "còn chủ quan, mất cảnh giác, làm giảm chất lượng, hiệu quả"?

Với 840 bí mật nhà nước bị lộ, thì theo các quan là "các chế tài xử lý còn thiếu và yếu chưa bảo đảm tính răn đe; việc xử lý vi phạm còn nể nang, thiếu chủ động..."

Tức là các quan biết đồng chí nào xì tin mật, bán thông tin cho... địch nhưng chẳng có ai bị xử lý, đến giờ cũng không có ai bị "truy tố, tạm giam, điều tra, xét xử, bỏ tù" theo đúng quy trình được áp dụng rất là "đúng người đúng tội" đối với công dân yêu nước.

Nhưng cũng dừng lại ở đây để đặt một số câu hỏi: Làm thế nào mà thường vụ quốc hội biết được có 840 bí mật nhà nước bị lộ? Còn bao nhiêu thứ khác bị lộ mà các quan không biết? Những thủ phạm làm lộ nhưng vì trong quá khứ "các chế tài xử lý còn thiếu và yếu chưa bảo đảm tính răn đe; việc xử lý vi phạm còn nể nang, thiếu chủ động..." bây giờ các ông bà tính xử lý ra sao? Hay chỉ cho chìm xuồng?

Sau cùng, nói gì thì nói các ông bà trong đảng và nhà nước cũng không quên quay sang màn đỗ thừa vô tội vạ, rất quen thuộc là: "các thế lực thù địch, bọn tội phạm trong và ngoài nước không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá Việt Nam nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Để thực hiện các mục tiêu này thì hoạt động tình báo, gián điệp để lấy cắp, chiếm đoạt bí mật nhà nước được đặc biệt chú ý."

"Thế lực thù địch" đó tìm đâu ra?

Muốn biết thì kêu an ninh đến hỏi Huy Đức. Người mà tin mật gì cũng biết; Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu hắn... biết trước Tô Lâm, Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang bệnh hoạn ra sao hắn... biết trước Nguyễn Thị Kim Tiến...

Nhưng trước khi áp dụng "các chế tài xử lý, mạnh, bảo đảm tính răn đe; việc xử lý vi phạm không nể nang, chủ động..." thì phải hỏi ý kiến đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng trước để tránh chuyện bắt lầm... đồng chí Tổng Bí thư là thủ phạm đứng đằng sau trò tung tin mật ra ngoài nhằm dọn đường dư luận để loại trừ 2 đối thủ cạnh tranh cái ghế TBT của nửa nhiệm kỳ sau.

11.08.2017Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo